NZa ontvangt ruim 2100 meldingen in 2016

Burgers wisten de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in 2016 te vinden voor meldingen van hun problemen in de zorg. Zo meldden burgers dat ze een hoge rekening ontvingen bij de tandarts, zonder een offerte vooraf te krijgen. Ook veelvoorkomend waren meldingen van burgers die vonden dat ze geen gesprek hadden gehad bij hun apotheek, maar hiervoor wel moesten betalen. Tot slot meldden burgers dat ze het ziekenhuis hebben bezocht in 2016, maar onverwacht hun eigen risico betalen over 2015. Door deze meldingen kan de NZa zich nog beter inzetten voor toegankelijke, kwalitatieve en betaalbare zorg.

Meldingen

De NZa heeft in 2016 in totaal 2156 meldingen ontvangen. In het vierde kwartaal van 2016 kwamen er bijna 700 meldingen binnen. Dit zijn 200 meldingen meer dan in het derde kwartaal. In de meeste zorgsectoren zien we een daling in meldingen, maar het aantal meldingen over zorgverzekeraars neemt toe in het vierde kwartaal. Dit is met name te verklaren door de meldingen over het contracteringsproces tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Ook stelden burgers vragen over hun verzekeringen. Ze wilden bijvoorbeeld  weten of hun behandeling vanuit de basisverzekering of aanvullende verzekering wordt vergoed.

Interventies

Sinds 2016 heeft de NZa een Snelle Interventieteam (SI-team). Het SI-team pakt snel en zichtbaar meldingen op, aanvullend op de bestaande toezichtsgebieden. In 2016 waren dit bijna 400 meldingen. Zo controleerde het SI-team of ggz-aanbieders hun wachttijd op de website vermelden, ging zij in gesprek met tandartsen die geen offerte verstrekten en legde zij signalen voor bij verzekeraars over hun dienstverlening. Daarnaast sprak het SI-team apothekers aan waarbij het niet helder was of zij een begeleidingsgesprek gevoerd hadden, terwijl het wel op de rekening stond.

Bron: Nza
Afbeelding: Meldingen eerste kwartaal 2016

Recent Posts