Alhoewel FysioVergoedingen de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht bij het verwerken van informatie kan geen garantie worden gegeven met betrekking tot de juistheid en/of nauwkeurigheid van de opgenomen informatie. Aan de gegevens op deze website kunnen geen rechten worden ontleend, in welke hoedanigheid dan ook. Wijzigingen en/of type-fouten worden voorbehouden. FysioVergoedingen genereert en krijgt data aangeboden door derden en heeft deze vrijblijvend opgenomen. Derhalve wordt iedere aansprakelijkheid voor de inhoud en/of juistheid uitgesloten.