Chronisch ziek zijn en verzekeren

Mensen met een chronische aandoening kunnen, net als wie kerngezond is, bij iedere zorgverzekeraar een basispolis naar eigen voorkeur afsluiten. Maar bij aanvullend verzekeren kunnen vervelende problemen rijzen.

Hoe lang heb ik nog om te wisselen van zorgverzekeraar?
 • 00 days
 • 00 hours
 • 00 minutes
 • 00 seconds
Zorgverzekering vergelijken

Vind hier je zorgverzekering voor 2022

Zijn ‘uw’ zorgverleners wel gecontracteerd?

Mensen met een chronische aandoening zullen soms een ‘vaste’ relatie hebben met een of meer specifieke zorgaanbieders, zoals een specialist of een ziekenhuis. En wie dan graag bij diezelfde behandelaar wil blijven, moet wel goed opletten bij het overstappen naar een nieuwe zorgverzekeraar. Want alleen als óók die een contract heeft met diezelfde behandelaar, kunt u volstaan met een polis van het soort waarmee u alleen terecht kunt bij gecontracteerde zorgverleners (tenzij u wilt bijbetalen). Zo niet, dan bent u meer gebaat bij een (duurdere) polis die meer mogelijkheden biedt om zelf een zorgverlener te kiezen, zoals een restitutiepolis.

Problemen bij aanvullend verzekeren

Problemen kunnen ook opdoemen bij de aanvullende verzekering. Veel mensen met een chronische ziekte hebben zo’n aanvullende polis, en zijn daar ook behoorlijk van afhankelijk. Bijvoorbeeld bij diabetes (fysiotherapie), reuma (fysiotherapie, acupunctuur) en chronische pijn (extra vergoeding voor eigen bijdragen bij sommige medicijnen).

Maar bij overstappen naar een andere verzekeraar kunt u dan in de problemen komen. Voor aanvullende polissen bestaat immers géén acceptatieplicht. Het kan hierdoor voorkomen dat een verzekeraar zo’n polis bijvoorbeeld alleen wil afsluiten tegen een extra hoge premie. (Wat op zichzelf ook niet onbegrijpelijk is. In verzekeringstaal, ook al mag dit nooit op déze botte manier naar buiten toe worden uitgesproken: men wil geen ‘brandend huis verzekeren’).Niet limitatieve lijst met veelal chronische aandoeningen voor langdurige of intermitterende fysiotherapie, oefentherapie Cesar en oefentherapie Mensendieck die, onder een aantal voorwaarden, in aanmerking komen voor een vergoedingg vanuit de basisverzekering.

(voorheen: Chronische lijst Borst)

bijlage 1 van het besluit zorgverzekering (BZV) behorend bij artikel 2.6 lid 2

Deze lijst is bijgewerkt op 16-11-2014

1. De aandoeningen betreffen:

a. een van de volgende aandoeningen van het zenuwstelsel:

 1. cerebrovasculair accident;
 2. ruggemergaandoening;
 3. multipele sclerose;
 4. perifere zenuwaandoening indien sprake is van motorische uitval;
 5. extrapyramidale aandoening;
 6. motorische retardatie of een ontwikkelingsstoornis van het zenuwstelsel en hij jonger is dan 17 jaar;
 7. aangeboren afwijking van het centraal zenuwstelsel;
 8. cerebellaire aandoening;
 9. uitvalsverschijnselen als gevolg van een tumor in de hersenen of het ruggenmerg dan wel als gevolg van hersenletsel;
 10. radiculair syndroom met motorische uitval; (maximale behandelduur van 3 maanden)
 11. spierziekte;
 12. myasthenia gravis;

 

b. of een van de volgende aandoeningen van het bewegingsapparaat:

 1. aangeboren afwijking;
 2. progressieve scoliose;
 3. juveniele osteochondrose en hij jonger is dan 22 jaar;
 4. reflexdystrofie;
 5. VERVALLEN
 6. fractuur als gevolg van morbus Kahler, botmetastase of morbus Paget;
 7. frozen shoulder (capsulitis adhaesiva); (maximale behandelduur van 12 maanden)
 8. VERVALLEN
 9. VERVALLEN
 10. VERVALLEN
 11. VERVALLEN
 12. VERVALLEN
 13. hyperostotische spondylose (morbus Forestier);
 14. collageenziekten;
 15. status na amputatie;
 16. whiplash; (maximale behandelduur van 3 maanden.  Indien hierna nog sprake is van de trias bewegingsverlies, conditieverlies en cognitieve stoornissen, kan deze periode verlengd worden met maximaal zes maanden)
 17. postpartum bekkeninstabiliteit; (maximale behandelduur van 3 maanden)
 18. fracturen indien deze conservatief worden behandeld; (maximaal 6 maanden na conservatieve behandeling)

c. of een van de volgende hartaandoeningen:

 1. VERVALLEN
 2. VERVALLEN
 3. VERVALLEN
 4. VERVALLEN
 5. VERVALLEN

d. of een van de volgende aandoeningen:

 1. Chronic obstructive pulmonary disease indien sprake is van stadium II of hoger van de GOLD Classificatie voor COPD;
 2. aangeboren afwijking van de tractus respiratorius;
 3. lymfoedeem;
 4. littekenweefsel van de huid al dan niet na een trauma;
 5. status na opname in een ziekenhuis, een verpleeginrichting of een instelling voor revalidatie dan wel na dagbehandeling in een instelling voor revalidatie en de hulp dient ter bespoediging van het herstel na ontslag naar huis of de beëindiging van de dagbehandeling; (maximale behandelduur van 12 maanden in aansluiting op ontslag naar huis of beëindiging van de behandeling in de instelling)
 6. claudicatio intermittens (vasculair) graad 2 of 3 Fontaine; (maximale behandelduur van 12 maanden)
 7. weke delen tumoren; (maximale behandelduur van 2 jaren na de bestraling)
 8. diffuse interstitiële longaandoening indien sprake is van ventilatoire beperking of diffusiestoornis.

2. Indien het een aandoening betreft als bedoeld in onderdeel a, subonderdeel 10, en onderdeel b, subonderdeel 17°, is de duur van behandeling maximaal drie maanden.

3. Indien het een aandoening betreft als bedoeld, onderdeel b, subonderdeel 18, is de duur van behandeling maximaal zes maanden na conservatieve behandeling.

4.Indien het een aandoening betreft als bedoeld in onderdeel b, subonderdeel 7, en onderdeel d, subonderdeel 6, is de duur van behandeling maximaal twaalf maanden.

5. Indien het een aandoening betreft als bedoeld in het eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 5, is de duur van de behandeling maximaal twaalf maanden in aansluiting op ontslag naar huis of beëindiging van de behandeling in de instelling, bedoeld in het eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 5.

6. Indien het een aandoening betreft als bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, subonderdeel16, is de duur van de behandeling maximaal drie maanden. Indien hierna nog sprake is van de trias bewegingsverlies, concitieverlies en cognitieve stoornissen, kan deze periode verlengd worden met maximaal zes maanden

7. Indien het een aandoening bereft als bedoeld in het eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 7, is de duur van de behandeling maximaal twee jaren na bestraling.

Bron: overheid.nl

Zorgverzekering vergelijken

Vind hier je zorgverzekering voor 2023