Onder de 18 en 65-plus

Hoe zit het met de zorgverkering voor uw kinderen. En met aanvullende polissen? En als u eenmaal 65 wordt: waar moet u dán op letten?

Hoe lang heb ik nog om te wisselen van zorgverzekeraar?
  • 00 days
  • 00 hours
  • 00 minutes
  • 00 seconds
Zorgverzekering vergelijken

Vind hier je zorgverzekering voor 2023

Onder de 18 jaar gratis

Kinderen zijn in Nederland gratis zorgverzekerd voor het basispakket, tot en met de maand waarin ze 18 worden. Dit is ook verplicht, en moet geregeld worden voordat een kind 4 maanden oud is. Doet u dat laatste niet, of pas te laat, dan moet u de tot dan toe gemaakte zorgkosten voor uw baby zelf betalen.

Soms is het ook zo, dat als voor een kind een polis wordt afgesloten bij dezelfde verzekeraar waar ook de ouders zorgverzekerd zijn, aanvullende verzekeringen van ouders ook voor het kind gelden – zónder dat hiervoor premie moet worden betaald. Andere verzekeraars vragen, voor bepaalde aanvullende polissen, wel een aparte kinderpremie.

Orthodontie

Aanvullende verzekeringen zijn voor kinderen overigens niet altijd nodig. Kinderen zijn, anders dan volwassenen, gratis verzekerd voor de meeste vormen van reguliere tandzorg (maar niet voor kronen, bruggen en orthodontie). En ze zijn ook via de basisverzekering verzekerd voor fysiotherapie, tot een maximum van 18 behandelingen per jaar; en bij sommige aandoeningen meer. Wat wél interessant kan zijn, is voor uw kind een speciale aanvullende verzekering afsluiten voor orthodontie. (Als dit niet vanzelf al geregeld is via een aanvullende verzekering die de ouders zelf hebben.) Houd er dan wel rekening mee dat veel verzekeraars hiervoor een wachttijd van een paar maanden tot soms wel een jaar hanteren. En verder is het natuurlijk zo dat als u nu al weet dat er volgend jaar een nieuw gezinslid komt, u hiermee rekening kunt houden bij het kiezen voor een mogelijk aangepaste zorgverzekering. Zoals een aanvullende verzekering waarin ook een kraampakket of extra kraamhulp is opgenomen.

Vanaf 18 jaar premieplichtig – én zorgtoeslag

Wordt iemand eenmaal 18, dan is zij of hij met ingang van de daaropvolgende maand zelf premieplichtig. Je mag dan zelf je eigen verzekeraar en verzekering kiezen. Maar desgewenst kunnen ook daarna ouders die dit willen, nog blijven optreden als degenen die dit regelen en betalen. En wat soms nog wel eens wordt vergeten, en dus ook niet wordt aangevraagd, is de zorgtoeslag waarop ook 18-jarigen recht hebben, ook als ze nog bij hun ouders wonen.

65-plus: meer zorgbehoefte

Maar het leven gaat snel: zo ben je nog een (jonge) ouder, sneller dan je misschien had gedacht bent u zelf al 65 jaar. Een leeftijd waarop het nodige verandert, ook in de sfeer van inkomen en (sociale) verzekering; ook al kan dit de komende jaren deels opschuiven richting 67 jaar oud, zoals bij de AOW. Naarmate we ouder worden, groeit de kans dat we een beroep moeten doen op zorg. Dit geldt niet alleen voor meer ‘medische’, primair curatief gerichte zorg zoals die in de Zorgverzekeringswet (Zvw) is geregeld. Maar ook voor allerlei vormen van langdurige zorg, verzorging en misschien ook verpleging. Die zijn deels geregeld via andere wetten, zoals de Wet langdurige zorg (Wlz/ voormalige AWBZ) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Maar deze laatste twee domeinen vallen buiten het bestek van deze Keuzegids Zorgverzekering 2017. Die focust op de Zorgverzekeringswet, en die is van gelijk belang voor alle leeftijden.

Lagere bijdrage

U zult misschien in 2017 merken, als u goed kijkt naar de maandelijkse overzichten van uw AOW en aanvullend pensioen, dat de hier op ingehouden inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zvw 5,5 procent van uw jaarinkomen bedraagt (over het gedeelte tot een maximum van ruim 52.000 euro). Dit is iets minder dan de 6,75 procent die voor werknemers geldt. U moet wel in de gaten houden, of die inhouding wel plaatsvindt op álle bestanddelen van uw inkomen. Is dit niet het geval, dan komt er bij de definitieve belastingaanslag mogelijk nog een naheffing. Dat is ook zo, als u naast uw pensioeninkomens ook nog zelfstandig verworven inkomsten hebt. Voor de reguliere basispolis verandert er in principe niets. Ouderen betalen in Nederland hiervoor niet méér premie, en blijven gewoon vallen onder de acceptatieplicht die alle zorgverzekeraars hebben.

Voorzichtig met opzeggen aanvullende verzekeringen

Tot slot de aanvullende verzekeringen. Sommige verzekeraars werken hierbij met leeftijdsafhankelijke premies, waarbij bijvoorbeeld elke 5 jaar een (verdere) verhoging plaatsvindt. Andere verzekeraars doen dit niet, en houden hun aanvullende premies in principe voor alle leeftijdsgroepen gelijk.

Verder geldt voor aanvullende verzekeringen geen acceptatieplicht. Reden dus om voorzichtig te zijn met opzeggen, zeker als het uw bedoeling is om die aanvullende verzekering dan bij een andere verzekeraar voort te zetten. Sluit in dat geval altijd eerst die nieuwe af; en zeg pas als dit is gelukt de oude op. De Nederlandse zorgverzekeraars zijn van plan om de voorwaarden voor toelating tot aanvullende verzekeringen op een aantal punten te versoepelen. Maar hoe dit precíes zal uitpakken, moet eerst nog worden afgewacht.

Bron: NPCF Keuzegids

Zorgverzekering vergelijken

Vind hier je zorgverzekering voor 2023