Wat mag een fysiotherapeut in rekening brengen?

Hier vindt u informatie over de onderwerpen waar de meeste vragen over worden gesteld.

Hoe lang heb ik nog om te wisselen van zorgverzekeraar?
 • 00 days
 • 00 hours
 • 00 minutes
 • 00 seconds
Zorgverzekering vergelijken

Vind hier je zorgverzekering voor 2023

Screening, intake en onderzoek

Als u zonder verwijzing van een arts voor het eerst of voor een nieuwe klacht naar de fysiotherapeut gaat, kan de fysiotherapeut een declaratie voor “screening, intake en onderzoek” in rekening brengen. Het kan ook zijn dat de fysiotherapeut de “screening” op een andere dag uitvoert dan de “intake en het onderzoek”. De fysiotherapeut mag deze dan afzonderlijk in rekening brengen. Als u wel een verwijzing heeft van een arts, mag de fysiotherapeut de screening niet in rekening brengen.

Als het medisch nodig is, kan de fysiotherapeut na het onderzoek ook direct starten met de behandeling. De fysiotherapeut mag dan ook een zitting in rekening brengen.

Hoe werkt de zorgverzekeringswet?

Reguliere zitting

Een behandeling of consult van de fysiotherapeut noemen we een zitting. Als u de fysiotherapeut één keer bezoekt, mag de zitting één keer in rekening worden gebracht. Het maakt niet uit of u een half uur of een uur bij de fysiotherapeut bent geweest.
Alleen als het medisch nodig is om meerdere malen per dag naar de fysiotherapeut te gaan, mogen er meerdere zittingen op één dag in rekening worden gebracht.

Als sprake is van een complexe behandeling mag voor patiënten met één van de volgende aandoeningen een lange zitting in rekening worden gebracht:

 • meervoudig gehandicapten (lichamelijk en geestelijk);
 • cerebro vasculair accident (hemiplegie/diplegie en tetraplegie, eerste jaar aansluitend aan het accident)
 • dwarslaesie;
 • centrale ruggenmergaandoeningen (bijvoorbeeld MS, ALS, poliomyelitis);
 • spierdystrofie (vanaf 18 jaar);
 • spina bifida (vanaf 18 jaar);
 • cystische fibrose.
 • Parkinson vanaf 5 jaar na diagnosestelling.

Factuur met andere datum

De fysiotherapeut mag nooit een zitting in rekening brengen op een dag dat u niet bij de fysiotherapeut bent geweest. Op de factuur en op de declaratiespecificaties van de zorgverzekeraar moet staan voor welke datum de zitting in rekening is gebracht. Deze datum moet overeenkomen met de dag dat u daadwerkelijk bij de fysiotherapeut bent geweest.

Gespecialiseerde fysiotherapie

Een fysiotherapeut kan gespecialiseerd zijn in een bepaald type fysiotherapie. Bijvoorbeeld manueel therapeuten, kinderfysiotherapeuten, bekkenfysiotherapeuten en oedeemtherapeuten. Voor gespecialiseerde fysiotherapie mogen aparte prestaties in rekening worden gebracht. Bijvoorbeeld manuele therapie.
Het is niet zo dat elke behandeling van een manueel therapeut ook manuele therapie is. Als een manueel therapeut reguliere fysiotherapie geeft, mag de manueel therapeut alleen de reguliere zitting in rekening brengen.

Shockwave therapie

Als shockwave therapie als onderdeel van een behandeling fysiotherapie wordt gegeven mag een behandeling fysiotherapie in rekening worden gebracht. Als shockwavetherapie los wordt toegepast of door een niet-fysiotherapeut, valt deze zorg niet onder fysiotherapeutische zorg en mag het niet in rekening worden gebracht.
Individuele therapie en groepstherapie
Een fysiotherapeut mag alleen individuele therapie in rekening brengen als de fysiotherapeut de patiënt één op één behandelt of begeleidt.

Chronische aandoening

Voor een aantal chronische aandoeningen valt fysiotherapie (gedeeltelijk) onder de basisverzekering. Om voor vergoeding uit de basisverzekering in aanmerking te komen moet de diagnose voor de chronische aandoening zijn vastgesteld door de huisarts of door een medisch specialist. De diagnose mag niet worden vastgesteld door de fysiotherapeut of door de zorgverzekeraar. Voor de chronische aandoeningen waarvoor dit geldt, zie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorgverzekering/vraag-en-antwoord/is-fysiotherapie-opgenomen-in-het-basispakket

Behandeling aan huis of in een instelling

Als het medisch nodig is (per 1/1/2016 is hiervoor een verwijzing van een arts nodig), mag een fysiotherapeut een patiënt ook aan huis of in een instelling behandelen. Hiervoor komt de fysiotherapeut in aanmerking voor een toeslag. Deze toeslag mag maar één keer in rekening worden gebracht per adres of per instelling per dag. Behandelt de fysiotherapeut meerdere patiënten op één adres dan mag de therapeut maar één keer per dag toeslag in rekening brengen.

Alternatieve geneeskunde

Een behandeling die niet als fysiotherapie wordt beschouwd (alternatieve geneeskunde) mag niet in rekening worden gebracht als een zitting fysiotherapie. Voorbeelden hiervan zijn haptonomie en acupunctuur.

Fitnessen bij de fysiotherapeut

Fitness is geen verzekerde zorg en mag niet als fysiotherapie in rekening worden gebracht.
De fysiotherapeut mag alleen fysiotherapie in rekening brengen als de fitness bij de fysiotherapeut nodig is voor behandeling van een klacht. Er moet een individueel én een groepsbehandelplan zijn, anders is er geen sprake van fysiotherapie.

Fysiotherapie bij de sportclub

Een fysiotherapeut mag verbonden zijn aan of gevestigd zijn bij een sportvereniging. De fysiotherapeut mag alleen een behandeling in rekening brengen bij de patiënt als de patiënt vooraf duidelijk is verteld wat het doel is van de behandeling en wat er in rekening wordt gebracht. In het geval van kinderen, moeten de ouders vooraf hun goedkeuring geven voor de fysiotherapie behandeling.

“Mijn omgeving” zorgverzekeraar

Als patiënt kunt u in de ‘mijn omgeving’ van uw zorgverzekeraar bekijken wat er precies door de fysiotherapeut in rekening is gebracht ten laste van de basis- of de aanvullende verzekering.

Wat kan ik doen als de rekening niet klopt?

Als u vragen heeft over de juistheid van uw rekening, dan kunt u die stellen aan uw fysiotherapeut of zorgverzekeraar.
Daarnaast kunt u een melding doen op de website www.nza.nl. Uw melding is waardevol en helpt in de toezicht op de zorg.

Voor aanvullende informatie over de declaratiesystematiek voor fysiotherapie: zie www.nza.nl

Bron: NZa

Zorgverzekering vergelijken

Vind hier je zorgverzekering voor 2023