Aanvullend verzekeren

Wat is het verschil tussen een (vrijwillige) aanvullende verzekering en de verplichte basispolis? Wat kunt u van zo’n aanvullende polis verwachten? En hoe maakt u een goede afweging van voors en tegens?

Hoe lang heb ik nog om te wisselen van zorgverzekeraar?
  • 00 days
  • 00 hours
  • 00 minutes
  • 00 seconds
Zorgverzekering vergelijken

Vind hier je zorgverzekering voor 2023

Persoonlijke afweging

Of u zich wel of niet aanvullend wilt verzekeren bovenop het verplichte basispakket, bijvoorbeeld voor de tandarts, de fysiotherapeut, of de psycholoog, is een zaak van persoonlijke afweging. Wat kost dit aan premie? En hoe groot is de kans dat u ook echt gebruikmaakt van de zorg die hiermee verzekerd is? Hierover zo direct meer, maar eerst een paar dingen vooraf.

Geen acceptatieplicht

Verzekeraars hebben bij aanvullende verzekeringen géén acceptatieplicht, zoals die voor het basispakket wel geldt. Als verzekeraars vinden dat u een ‘te slecht risico’ bent, dan kunnen ze u voor een aanvullende verzekering weigeren of een hogere premie vragen. Bijvoorbeeld vanwege de slechte toestand van uw gebit, of als u een chronische aandoening heeft. Ook kunnen ze, anders dan bij de basispolis, een hogere premie vragen naarmate u ouder bent.

Heeft u al een aanvullende verzekering, dan moet u dus wel even goed nadenken voordat u die opzegt. Als u later van gedachten verandert en weer ‘terug’ wilt naar de oude polis, kan het zijn dat dit dan niet meer lukt. En als u voor een aanvullende polis van zorgverzekeraar wilt veranderen, zeg dan uw huidige polis pas op nadát u elders een nieuwe heeft kunnen afsluiten.

Basispolis en aanvullende polis gescheiden?

U hoeft de basisverzekering en de aanvullende verzekering niet bij dezelfde verzekeraar te hebben. U kunt bijvoorbeeld voor de basispolis een nieuwe verzekeraar nemen, maar voor de aanvullende polis bij uw oude verzekeraar blijven. Dat kan een optie zijn als een nieuwe verzekeraar u niet accepteert voor de aanvullende polis, of alleen tegen slechtere voorwaarden. Maar dan moet u wel op een paar dingen letten. Uw ‘oude’ verzekeraar mag uw aanvullende polissen dan niet opzeggen. Maar hij mag wél een opslag in rekening brengen op uw premies daarvoor. Soms tot wel 50 procent of zelfs nog meer. Zodat u zich dan opnieuw moet afvragen: is dit zo nog wel het geld waard? Als u zowel uw basispolis als uw aanvullende verzekeringen bij dezelfde verzekeraar heeft afgesloten, dan zijn die vaak ook direct op elkaar afgestemd. Dit betekent dat ook vergoedingen in het verlengde van elkaar liggen. Maar als er twee verschillende verzekeraars in het spel zijn, geeft dit altijd veel administratief gedoe.

Tientjes per maand

Ruim vier op de vijf mensen hebben een of meer aanvullende polissen. Wel zijn ze de afgelopen jaren geleidelijk wat minder populair geworden. De premies zijn soms best stevig. Voor tandzorg of fysiotherapie al gauw een paar tientjes per maand. En de vergoedingen zijn gelimiteerd. Soms zijn er eigen bijdragen, van bijvoorbeeld 25 procent op iedere rekening. En vaak is er een maximum aan het bedrag, of aan het aantal behandelingen, dat per jaar wordt vergoed. U kunt daarom óók besluiten, om geen aanvullende polis te nemen, maar zelf een soort spaarpot te maken voor jaren met tijdelijk wat extra kosten. Bijvoorbeeld gezien de verwachte behoefte aan tandartszorg.

Tandartszorg

Dat juist het voorbeeld van de tandarts hier zo veel wordt genoemd, is niet zonder reden. De Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT), de grootste beroepsvereniging van tandartsen, heeftde afgelopen jaren meermalen verklaard dat je voor tandartszorg beter géén aanvullende verzekering kunt afsluiten. Volgens de KNMT zijn de gemiddelde kosten die mensen per jaar bij de tandarts hebben immers lager dan de jaarpremie van een doorsnee tandzorgpolis.

Blijft het feit dat voor verzekerden ouder dan 18 jaar, de basispolis alleen in uitzonderlijke gevallen, met zware ‘medische’ indicatie, voorziet in vergoeding van tandartskosten. Dus de kosten van uw reguliere controles, vullingen, kronen en bruggen zult u bijna altijd helemaal zelf moeten betalen. Tenzij u zich aanvullend verzekert. Soms maakt ook orthodontie deel uit van de aanvullende tandartsverzekering, waarbij kinderen soms gratis zijn meeverzekerd.

Fysiotherapie

Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) vindt het wél verstandig als mensen zich aanvullend verzekeren. Ook voor fysiotherapie, die andere van de ‘grote twee’ bij de aanvullende verzekeringen, biedt de basispolis geen dekking, behalve voor chronische fysiotherapie. Bijvoorbeeld bij de nasleep van een knieoperatie kunt u dus ineens voor hoge kosten komen te staan. Vandaar dat er aanvullende polissen bestaan, voor bijvoorbeeld 24 of 36 fysiotherapiebehandelingen per jaar. (Dat laatste varieert sterk per verzekeraar.)

Kern-gezond

De Nederlandse zorgverzekeraars, verenigd in brancheorganisatie Zorgverzekeraars Nederland (ZN), hebben voorjaar 2015 aangekondigd dat ze het af- en oversluiten van aanvullende verzekeringen op een aantal punten makkelijker gaan maken. In een actieplan met als titel Kern-gezond staan onder meer de volgende twee passages:

“Zorgverzekeraars streven – binnen het totale pakket aan aangeboden verzekeringen – naar een ruim aanbod van aanvullende verzekeringen met een brede dekking zonder toelatingseisen. Tandartsverzekeringen, waar in sterke mate sprake is van antiselectie en anticiperend gedrag, zijn hiervan uitgezonderd.”

En: ”Zorgverzekeraars hanteren het uitgangspunt dat een aspirant verzekerde zonder acceptatievoorwaarden toegang heeft tot de aanvullende verzekering, indien de verzekerde bij de oude zorgverzekeraar een vergelijkbare aanvullende verzekering heeft afgesloten.”

Wat dit nou allemaal precíes gaat betekenen, en per wanneer, kan nu nog niet worden gezegd. Versoepeling van voorwaarden lijkt op een aantal punten op komst. Maar niet op álle punten. En voorlopig blijft daarom het advies, vooral voor wie van verzekeraar wil veranderen én al een of meer aanvullende verzekeringen heeft: bekijk eerst goed alle voorwaarden en details; en zeg niet zo maar een aanvullende verzekering op, voordat u zeker weet of en hoe u die desgewenst elders kunt voortzetten.

Speciaal geval: buitenland

Bij spoedeisende en andere noodzakelijke zorg worden de kosten hiervan vergoed vanuit uw Nederlandse basisverzekering. Maar pas wel op: alléén voor zover dit zorg is die ook in het Nederlandse basispakket zit; en alléén tot aan het in Nederland gangbare tarief. Houd er daarom altijd rekening mee dat uw verzekeraar de kosten die u in het buitenland maakt, niet of maar gedeeltelijk vergoedt. En kijk juist op dit punt goed naar mogelijkheden om u aanvullend te verzekeren.

Tot slot

Het is altijd goed om de afweging te blijven maken of de relatief bescheiden risicovermindering van een aanvullende polis wel het extra premiegeld waard is. U moet dus zo goed mogelijk inschatten hoe groot de kans is dat u juist weinig of géén gebruik van die polis zult maken. En kijk en vergelijk goed de polissen van afzonderlijke zorgverzekeraars, en aarzel niet om naar naadjes van de kous te vragen. Maar houd hierbij de hoofdpunten in het achterhoofd.

Bron: NPCF Keuzegids

Zorgverzekering vergelijken

Vind hier je zorgverzekering voor 2023