Overstappen van zorgverzekeraar

Hoe doet u dat? Maakt het nog uit wat voor soort verzekering precies? En wat is de uiterste datum dat het nog kan?

Hoe lang heb ik nog om te wisselen van zorgverzekeraar?
  • 00 days
  • 00 hours
  • 00 minutes
  • 00 seconds
Zorgverzekering vergelijken

Vind hier je zorgverzekering voor 2023

Niet iedereen beseft dit even goed, maar: u mag aan het eind van ieder kalenderjaar wisselen van zorgverzekeraar. Of bij uw huidige zorgverzekeraar iets veranderen in uw polis(sen). Dit geldt niet alleen voor uw verplichte basisverzekering; maar ook voor aanvullende verzekeringen, die u vrijwillig afsluit. U kunt zelfs de basisverzekering bij de ene zorgverzekeraar afsluiten en een aanvullende verzekering bij een andere. Wilt u een polis bij uw huidige zorgverzekeraar opzeggen, geef dan duidelijk aan waar het precies om gaat. Om de basisverzekering? Om een of meer aanvullende verzekeringen? Of allemaal? Let verder wel goed op uw precieze polisvoorwaarden. Sommige zorgverzekeraars hanteren tot nu toe namelijk een premietoeslag voor uw aanvullende verzekering, als u uw basisverzekering oversluit naar een andere verzekeraar.

Acceptatieplicht

Voor de basisverzekering hebben alle zorgverzekeraars een acceptatieplicht: ze mogen niemand weigeren en moeten iedereen precies dezelfde premie rekenen. Voor de aanvullende verzekering ligt dit anders. Een verzekeraar kan u daarvoor bijvoorbeeld vragen om een medische verklaring, en dan op basis van de uitslag een extra hoge premie vragen. Veranderen van zorgverzekering kan ieder jaar per 1 januari, en kunt u dit jaar regelen vanaf 12 november (2018). U moet dan wel zorgen dat uw huidige zorgverzekeraar uw opzegging uiterlijk op 31 december binnen heeft. Uitstel is niet mogelijk. Wel heeft u daarna nog tot 31 januari 2023 de tijd om uw nieuwe zorgverzekeraar voor de basispolis te kiezen. U bent dan met terugwerkende kracht vanaf 1 januari verzekerd. Heeft u op 1 februari nog steeds geen keuze gemaakt, dan bent u onverzekerd. En omdat u verplicht bent een basisverzekering af te sluiten, kan dit u een boete kosten. Opzeggen kan op twee manieren. U kunt het zelf regelen: door uw huidige zorgverzekeraar een brief te sturen, te mailen of te bellen (vraag wel altijd om een snelle schriftelijke bevestiging). Of u kunt, als u op dat moment ook al een nieuwe zorgverzekeraar hééft, gebruik maken van diens overstapservice: uw nieuwe verzekeraar zegt voor u op bij uw oude. Veranderen van zorgverzekering betekent niet per se dat u ook verandert van zorgverzekeraar. U mag ook bij dezelfde verzekeraar overstappen, bijvoorbeeld van een naturapolis naar een restitutiepolis of andersom. Ook kunt u dingen veranderen aan uw aanvullende verzekering(en). Soms ook zult u overstappen naar een zorgverzekeraar die weliswaar een andere naam heeft, maar die in feite gewoon een ander ‘label’ is van uw huidige zorgverzekeraar.

Bijzondere situaties

In uitzonderlijke gevallen kunt u ook overstappen tijdens het kalenderjaar. Dit kan als uw deelname aan een collectieve regeling wordt beëindigd, bijvoorbeeld bij een nieuwe baan. Het kan ook als uw zorgverzekeraar tussentijds de polisvoorwaarden in uw nadeel verandert. Het kan bij sommige veranderingen in de persoonlijke situatie, zoals echtscheiding. En het kan als iemand 18 jaar wordt, en zelf zijn basispolis kan gaan regelen.

Wie een premie-achterstand heeft, kan niet overstappen. En wie net even te laat is met overstappen, dus als uw oude zorgverzekeraar de opzegging pas op 1 januari ontvangt, komt op een ‘wissellijst’ te staan. Dit betekent dat zorgverzekeraars onderling beslissen of ze een overstap wel of niet accepteren. U kunt dan zelf verder niets doen, behalve afwachten.

Nog nergens aan vast

Wie niet wil overstappen, hoeft verder helemaal niets te doen. Uw zorgverzekering, zowel de basispolis als eventuele aanvullende polissen, wordt dan automatisch voortgezet voor één nieuw kalenderjaar, en u accepteert hiermee de nieuwe polisvoorwaarden en premies. Maar voor de goede orde toch nog dit. Al eind november krijgt u van uw huidige zorgverzekeraar het nieuwe polisaanbod voor 2023 in de brievenbus of mailbox. Maar hoe officieel en ‘definitief’ dit misschien ook mag ogen: u bent hiermee dan nog níet akkoord gegaan. U zit op dat moment nog nergens aan vast. En heeft nog steeds tot en met 31 december de tijd om als u dit wilt gewoon op te zeggen.

Bron: NPCF Keuzegids

Zorgverzekering vergelijken

Vind hier je zorgverzekering voor 2023