Zorgpremie 61% duurder sinds invoering nieuwe zorgstelsel

De gemiddelde nominale zorgpremie steeg met 61% sinds de invoering van het huidige zorgstelsel in 2006. In dat jaar bedroeg de gemiddelde nominale zorgpremie slechts € 85,58 per maand, in 2023 is die vastgesteld op € 137,42 per maand. Maandelijks betalen verzekerden € 51,84 meer dan in 2006. Per jaar komt dat uit op € 622,08. Deze stijging is historisch te noemen: nooit eerder was een stijging zo hoog. Wij kijken terug op de zorgpremieveranderingen van de afgelopen 17 jaar.

Hoogste premie basisverzekering 2023: € 156,50 per maand

De nominale zorgpremie is het bedrag dat zorgverzekeraars volgens de overheid minimaal aan zorgpremie zouden moeten vragen voor hun basisverzekering om alle zorgkosten voor het komende jaar te dekken. De nominale zorgpremie dient als richtlijn, waardoor zorgverzekeraars ongeveer weten wat ze aan zorgpremie kunnen vragen in het nieuwe jaar. De praktijk laat zien dat zorgverzekeraars hun eigen premie voor de basisverzekering hanteren. Elk jaar zijn er dus zorgverzekeraars die meer of minder rekenen dan de nominale zorgpremie.

In 2023 bedraagt de gemiddelde nominale zorgpremie € 1.649,- op jaarbasis. Per maand komt dit neer op  van € 137,42. Ook dit jaar is te zien dat zorgverzekeraars bij het bepalen van de zorgpremie voor de basisverzekering soms flink afwijken van dit bedrag. In 2023 heeft de goedkoopste zorgverzekering, op basis van het verplichte eigen risico en geen aanvullende verzekering, een premie van € 122,95 per maand. Dit is € 14,47 minder dan de nominale zorgpremie. De duurste zorgverzekering, op basis van het verplichte eigen risico en geen aanvullende verzekering, heeft in 2023 een premie van € 156,50 per maand. Dit is € 19,08 meer dan de nominale zorgpremie.

Gestegen zorgpremie 2006 – 2023

Sinds de invoering van het huidige zorgstelsel stijgt de nominale zorgpremie bijna elk jaar. Alleen in 2008 en 2014 daalde de premie. De huidige stijging is historisch te noemen: nooit eerder was de stijging zo hoog. De alsmaar stijgende zorguitgaven beïnvloeden de hoogte van de zorgpremie. De belangrijkste oorzaken voor de premiestijging in 2023 zijn de vergrijzing, de toename van het aantal chronisch zieken en duurdere behandelingen en medicijnen. Ook de hogere lonen in de zorg en gestegen energie- en materiaalprijzen door de inflatie zijn belangrijke oorzaken voor de gestegen nominale zorgpremie.

Bron: Pricewise.nl

Recent Posts