Verzekerdenmonitor: aantal wanbetalers zorgpremie daalt ruim 10%

Minister Schippers stuurde op 11 oktober de VWS-Verzekerdenmonitor 2016 naar de Tweede Kamer. Hierin staat goed nieuws: het aantal wanbetalers in de zorg is flink gedaald. Dit door de invoering van een nieuwe wet en de intensieve naleving daarvan door zorgverzekeraars CZ en Zilveren Kruis.

Alle inwoners van Nederland zijn verplicht om een zorgverzekering te hebben. Betaalt iemand de zorgpremie, ondanks een aangeboden betalingsregeling vanuit de zorgverzekeraar, langer dan zes maanden niet? Dan meldt de zorgverzekeraar waarbij de persoon in kwestie een verzekering heeft deze wanbetaling bij het Zorginstituut Nederland. Dat neemt de incasso dan over van de zorgverzekeraar en zorgt ervoor dat de werkgever of uitkeringsinstantie van een wanbetaler een bestuursrechtelijke premie op het maandloon inhoudt. Deze premie is 128 euro.

Wet verbeteringen wanbetalersmaatregelen

De daling in het aantal wanbetalers is een het resultaat van de Wet verbeteringen wanbetalersmaatregelen. Deze werd eind 2015 aangenomen door de Tweede Kamer. In Nederland stond het aantal wantbetalers die onder de wanbetalersregeling vielen eind 2014 op 325.810. Afgelopen 1 augustus stond dat aantal op 290.519. Dat betekent dat er in iets minder dan twee jaar tijd 35.291 minder wanbetalers zijn. Dat is een daling van meer dan 10 procent.

Voorbeeld volgen van CZ en Zilveren Kruis

De regeling zorgt voor mogelijkheden voor zorgverzekeraars om beter op te treden tegen wanbetalers. Daar maken CZ en Zilveren Kruis dan ook dankbaar gebruik van. Minister Schippers wil dat andere zorgverzekeraars dit ook gaan doen.

Goedkoopste verzekeringen beter te vinden

Wat ook een klein verschil kan maken, is de steeds makkelijker te vinden ‘goedkoopste verzekering’. Dat gebeurt aan de hand van vergelijkingssites. Hier kunnen verzekerden zoeken naar de best aansluitende zorgverzekering en andere verzekeringen. Op dit soort websites kunnen consumenten zoeken naar verzekeringen die aansluiten bij de zorgbehoeften die zij hebben. Hierdoor betalen zij niet voor zorg die ze (zeer waarschijnlijk) niet nodig zullen hebben. Dit kan op jaarbasis honderden euro’s verschillen. Het is dan niet vreemd dat iemand de zorgpremie makkelijker kan betalen.

Recent Posts