Zorgverzekeraars bereiken de meeste klanten via Facebook

Nederlandse zorgverzekeraars bereiken via social media de meeste mensen. De 56 zorgverzekeraars hebben samen bijna 600.000 volgers. Ruim de helft hiervan (57%) volgt zorgverzekeraars op Facebook, hiermee is het potentiële bereik voor de zorgverzekeraars op dat medium dan ook het grootst. Van alle social mediakanalen zijn zorgverzekeraars het meest aanwezig op Twitter. Instagram blijft opvallend ver achter.

Zorgverzekeraars meest aanwezig op Twitter

Van alle social mediakanalen hebben de meeste Nederlandse zorgverzekeraars een account op Twitter (86%). Ook op Facebook (75%) en LinkedIn (71%) is een ruime meerderheid vertegenwoordigd. Op YouTube en Google+ heeft ongeveer de helft een account en slechts 23% is aanwezig op het relatief nieuwe platform Instagram.

Bereik zorgverzekeraars op Facebook het grootst

Dit wordt mede veroorzaakt door het hoge aantal fans van UnitedConsumers (100.069), maar ook zonder deze uitschieter hebben de verzekeraars de meeste fans verzameld op dit kanaal. Zilveren Kruis Achmea en Ditzo hebben daarna de meeste ‘fans’. Als we alle volgers van de social mediakanalen bij elkaar optellen komt 27% van Twitter en 13% van LinkedIn. De verzekeraars hebben opvallend genoeg op Google+ meer volgers dan op YouTube en Instagram (minder dan 0,25%).

Top-10 verzekeraars met het meeste bereik

Op Facebook heeft UnitedConsumers (100.069) met afstand de meeste fans en laat hiermee Zilveren Kruis Achmea en Ditzo achter zich. Sommige verzekeraars bieden meer aan dan alleen zorgverzekeringen en daardoor vertekenen top-10 lijstjes enigszins. Opvallend is dat, in tegenstelling tot veel andere branches, de top-3 per platform sterk verschilt. Zo heeft Interpolis met afstand de meeste Instagramvolgers en heeft Ditzo de meeste YouTube-abonnees, maar zijn ASR en DeltaLloyd de grootste op LinkedIn. Menzis heeft veel Twittervolgers, terwijl het niet bij de top-10 met de meeste Facebookfans staat.

Tweemaal zo druk in overstapperiode

In de anderhalve maand dat overstappen mogelijk is, is het aantal vragen dat gesteld wordt via social media aan de verzekeraaars tweemaal zo hoog als in de rest van het jaar. We zien dat per januari het volume flink afneemt en er vanaf half november een forse groei van het aantal berichten is.
Van de webcareteams was Ditzo het afgelopen jaar het meest actief op Twitter, het team verzond in totaal 8.819 reacties via Twitter, gemiddeld ruim 24 per dag. Ter vergelijking: dit is bijvoorbeeld ruim meer dan de meest actieve gemeente (Utrecht) op Twitter. Op Facebook verzond Zilveren Kruis de meeste berichten (7.645) van alle verzekeraars.

Inzoomen op alle verzekeraars:

Jaap van Zessen | @jaapvanzessen

Bron: Buzzcapture/Marketingfacts

Recent Posts