30 procent Nederlanders vertrouwt zorgverzekeraars niet

Zorgverzekeraars worden veel minder vertrouwd dan artsen, zorgverleners en patiëntenverenigingen. Ze krijgen een 6- op een schaal van 10. De eigen zorgverzekeraar doet het wel beter dan een ‘onbekende’ verzekeringsmaatschappij.

Dat blijkt uit het Trust Compass Onderzoek 2015 onder zorgverzekeraars; een grootschalig marktonderzoek door onder meer GfK onder 2157 klanten en niet-klanten van zorgverzekeraars.

Het contrast met het vertrouwen in artsen en andere zorgverleners is groot (5,9 versus 7,4). Ook patiëntenverenigingen worden veel meer vertrouwd dan zorgverzekeraars (6,9 versus 5,9).

Negatieve publiciteit ondermijnt vertrouwen

Een ruime meerderheid (75 procent) van de Nederlanders heeft negatieve berichtgeving over zorgverzekeraars in de media opgepikt, waaronder (onduidelijkheden in) contracteren van zorg (66 procent), beperkte vrije keuze zorgverleners (74 procent) en onredelijkheid van zorgverzekeraars naar zorgverleners toe (61 procent.)

Bij 19 procent van de consumenten is het vertrouwen in zorgverzekeraars hierdoor gedaald. Men heeft vooral minder vertrouwen in de integriteit van zorgverzekeraars, hun competentie en de wijze waarop zij hun maatschappelijke rol invullen. Negatieve berichtgeving over zorgverzekeraars wordt minder vaak aan de kleinere zorgverzekeraars en vaker aan de grote zorgverzekeraars of ‘het systeem’ toegeschreven.

Meer vertrouwen in eigen zorgverzekeraar

Het vertrouwen dat Nederlanders hebben in hun eigen zorgverzekeraar (7,3) is veel hoger dan het vertrouwen dat men heeft in zorgverzekeraars in het algemeen (5,9). Het beeld van de eigen zorgverzekeraar wordt naast berichtgeving in de media  beïnvloed door de persoonlijke ervaringen met de dienstverlening van de zorgverzekeraar en die zijn overwegend positief. Zorgverzekeraars die zich duidelijk en consequent profileren als ‘restitutieverzekeraar’ worden het meest vertrouwd en hebben daarnaast ook loyalere klanten.

Goed invullen maatschappelijke rol

Nederlanders vinden het belangrijk dat zorgverzekeraars maatschappelijk betrokken en sensitief zijn, en dat hun gedragingen passen bij hun positie en verantwoordelijkheid in het zorgstelsel. Berichtgeving in de media roept nogal eens het beeld op dat zorgverzekeraars vanuit hun eigen financiële belang handelen en minder vanuit het belang van de patiënt.

Zorgverzekeraars kunnen zich verbeteren door meer openheid over wat er met de premies gebeurt, wat wel en niet vergoed wordt in de polis en door sneller te reageren op vragen van klanten. Daarnaast verwacht men van zorgverzekeraars dat zij meer met klanten meedenken en hen waarschuwen voor mogelijk verkeerde beslissingen.

Er zijn 23 verschillende zorgverzekeraars beoordeeld in het onderzoek.

Bron: gezondheidsnet.nl

Recent Posts