Zorgverzekeraars willen brede aanpak rompslomp

Na de gemaakte afspraken met de huisartsen wil Zorgverzekeraars Nederland (ZN) ook minder bureaucratie in de rest van de eerstelijnszorg. ZN-voorzitter André Rouvoet heeft daarvoor alle voorzitters en directeuren van de eerstelijns-koepelorganisaties uitgenodigd voor een gesprek.

“Ik hoop dat alle betrokkenen bereid zijn om zich te committeren aan het daadwerkelijk schrappen van onnodige regels”, zegt Rouvoet. “De tijd van mooie woorden is geweest, er moeten nu echt slagen worden gemaakt.”

Het zorgstelsel staat bol van regels, afspraken, controles en toezicht. Meestal met goede redenen, bijvoorbeeld om te controleren of zorg rechtmatig is verleend. En om zorgverzekeraars in staat te stellen niet alleen op euro’s, maar ook op kwaliteit te sturen.

Maar soms schiet het zijn doel voorbij. Daar hebben de zorgverzekeraars zelf ook last van, betoogt Rouvoet. “Onnodige bureaucratie gaat ten koste van de kwaliteit van de zorg en jaagt ons allemaal onnodig op kosten. Daarom staat het aanpakken daarvan ook op de Verbeteragenda van ZN.”

Zorgverzekeraars zijn echter niet de enige bron van administratieve lastendruk, merkt ZN-voorzitter Rouvoet op. “Toezichthouders, overheden, patiëntenorganisaties en beroepsverenigingen kunnen er ook wat van.” Hij bepleit daarom een gezamenlijke aanpak: “Laten we samen nou eens kritisch kijken welke informatie écht nodig is!”

De complexiteit van het zorgstelsel zit vaak het aanpakken van bureaucratische uitwassen in de weg, meent hij. “Aan die ijzeren houdgreep kan de zorg zich alleen ontworstelen als alle verantwoordelijke bestuurders vooraf met elkaar afspreken waarop zij hun pijlen allereerst richten en hoe dat proces moet worden ingericht om daadwerkelijk concrete verbeteringen te kunnen realiseren.”

Breed

ZN heeft de uitnodiging breed verstuurd, aan alle brancheorganisaties in de eerstelijns gezondheidszorg: ActiZ, ANT, BTN, KNGF, KNMP, KNMT, KNOV, LVVP / NVVP, ONT, PPN en V&VN. Ook het ministerie van VWS, de patiëntenorganisatie NPCF en toezichthouder NZa zijn uitgenodigd.

Concrete resultaten verwacht de koepelorganisatie van zorgverzekeraars nog niet meteen van dit eerste gesprek met de eerstelijnsorganisaties. “Daarvoor is het probleem te ingewikkeld en te hardnekkig”, zegt Rouvoet. “Het gaat er in eerst instantie om dat we gezamenlijk een weg kiezen en afspreken waarheen die moet leiden.”

De tijd is er rijp voor, signaleert Rouvoet. “Met het signaal Het Roer Moet Om hebben de huisartsen een ban gebroken. In de gesprekken met hen bleek dat eigenlijk iedereen zich realiseert dat er meer onderling begrip en vertrouwen nodig is.” De voorzitter van ZN put hoop uit het constructieve overleg met de huisartsen. “Het blijft van groot belang elkaars rollen en verantwoordelijkheden in het zorgstelsel te begrijpen én te respecteren. En om te investeren in de onderlinge relaties.”

Bron: ZN.nl

Recent Posts