Veel onduidelijk over taken zorgverzekeraar

Verzekerden vinden het belangrijk dat zorgverzekeraars informatie geven over de prijs en de beschikbaarheid van zorg, maar zeggen ook dat zorgverzekeraars dit niet altijd doen.

De opvattingen van verzekerden over de taken van zorgverzekeraars zijn van belang voor het vertrouwen dat ze in hen hebben. Uit eerder NIVEL-onderzoek is al bekend dat het vertrouwen in zorgverzekeraars laag is. Uit het huidige onderzoek blijkt vooral een laag vertrouwen bij verzekerden die vinden dat zorgverzekeraars belangrijke taken niet uitvoeren.

Misvatting over rol zorgverzekeraars

Verzekerden weten niet altijd wat de taken zijn van zorgverzekeraars. Taken die ze hebben volgens de Zorgverzekeringswet, zoals bemiddeling en onderhandelen over de kwaliteit van zorg, vinden verzekerden lang niet allemaal een taak voor de verzekeraar. Daarbij is er ook een groep verzekerden die vindt dat zorgverzekeraars toezicht moeten houden op de kwaliteit van zorg of het basispakket moeten samenstellen, terwijl zorgverzekeraars deze bevoegdheden wettelijk gezien juist niet hebben.

Vertrouwen in zorgverzekeraars

“De opvattingen van verzekerden hangen samen met hun vertrouwen in zorgverzekeraars”, stelt NIVEL-programmaleider Judith de Jong. “Verzekerden die vinden dat zorgverzekeraars hun taken niet uitvoeren, hebben minder vertrouwen. Tegelijkertijd zien we dat het vertrouwen in zorgverzekeraars hoger is bij andere groepen verzekerden. Bijvoorbeeld bij verzekerden die meer informatie ontvangen die bijdraagt aan een positief beeld over zorgverzekeraars. Het is belangrijk dat verzekerden geïnformeerd raken over de wettelijke rol van zorgverzekeraars, waardoor mogelijk de ‘mismatch’ tussen de wettelijke taken van zorgverzekeraars en de opvattingen van verzekerden over die taken vermindert.”

Download het rapport in PDF
Bron: Nivel

Recent Posts