Prijsvoordeel collectieve zorgverzekering neemt af

Het afsluiten van een collectieve zorgverzekering levert verzekerden minder financieel voordeel op dan voorheen. Het verschil in prijs tussen een individuele en een collectieve zorgverzekering nam in 2015 af met ruim 20%. Dit constateert de Nederlandse Zorgautoriteit in haar Marktscan Zorgverzekeringsmarkt 2015.

Informatie over de polissen en de taken moet beter

De informatie van de zorgverzekeraars over de verschillende polissen moet beter. Uit onderzoek van het NIVEL blijkt dat veel mensen de informatie over het zorgaanbod, contracten en vergoedingen moeilijk te begrijpen en te vergelijken vinden. Om het vertrouwen in de zorgverzekeraar te vergroten, zouden zij veel duidelijker moeten uitleggen aan hun verzekerden wat hun taken zijn en welke vragen zij kunnen beantwoorden. Voor verzekerden loont het om de polissen goed te vergelijken en eventueel over te stappen naar een andere zorgverzekeraar. In 2015 bespaarden overstappers gezamenlijk 69 miljoen euro op hun zorgpremie.

Overstap besparing 2015 NZa

Zorgverzekeraars verbeteren polisaanbod

Zorgverzekeraars hanteren nauwelijks nog acceptatievoorwaarden voor aanvullende verzekeringen en bieden geen combinatiepakketten meer aan voor de basis- en aanvullende zorgverzekeringen (zoals Gezinspolissen of Studentenpolissen). Dat is positief, want daarmee ondersteunen de zorgverzekeraars het solidaire systeem van de basisverzekering. Zorgverzekeraars zijn wettelijk verplicht om iedereen tegen dezelfde premie te accepteren voor de basisverzekering: of je nu oud of jong, ziek of gezond bent.

Schaf geschenken af bij de zorgpolissen

Sommige zorgverzekeraars of tussenpersonen boden vorig jaar geschenken aan bij hun polissen. Dit is niet altijd verboden, maar wel onwenselijk vindt de NZa. Ook met een geschenk (denk aan een spelcomputer) kun je als zorgverzekeraar bepaalde doelgroepen voor de basisverzekering aantrekken of afstoten.

Download het rapport in PDF
Bron: NZa

Recent Posts