Sterke groei financiële buffers van zorgverzekeraars

De financiële buffers van de zorgverzekeraars zijn tussen 2011 en 2014 met 6 miljard euro gestegen. Dat blijkt uit een analyse door Zorgkiezer.nl van cijfers van De Nederlandsche Bank en jaarverslagen van de zorgverzekeraars. In 2014 werden de buffers 1,8 miljard euro groter.

Daardoor hebben de zorgverzekeraars 8,48 miljard euro meer in kas dan zij onder de huidige regels als reserves moeten aanhouden. Dat is net geen verdubbeling ten opzichte van 2011. Vanaf 2016 gelden strengere regels en moeten de zorgverzekeraars hogere buffers aanleggen.

De stijging komt boven op de winsten die het afgelopen jaar al zijn ingezet om de zorgpremies minder hard te laten stijgen. Vorig jaar werd daar bijvoorbeeld 1,4 miljard voor gebruikt.

Verschillen

De verschillen tussen de zorgverzekeraars zijn groot. ASR en Achmea zijn het rijkst. Zij hebben respectievelijk 1771 en 700 euro per verzekerde extra in kas. Eno en VGZ hebben met 237 en 294 euro de kleinste financiële reserves.

Peter Ruys van Zorgkiezer.nl denkt dat die verschillen mogelijk al dit jaar leiden tot prijsverschillen voor het zorgpakket. De rijkere zorgverzekeraars kunnen volgens hem dieper in de buidel tasten om hun premie laag te houden.

“De verzekeraars maken zo veel winst, dat ze niet in staat zijn om dat terug te betalen”, zegt Ruys in het NOS Radio 1 Journaal. “Dat klinkt vreemd, maar het is goed nieuws: ze kunnen de kosten dus in de hand houden. Er is genoeg geld in kas.”

145 euro

Gisteren maakte DSW, de zorgverzekeraar met de op twee na grootste reserves, traditioneel als eerste bekend hoe hoog de premie voor het basispakket in 2016 wordt. DSW gebruikte per klant 145 euro uit de reservesom de premiestijging te drukken. Hoeveel premie de andere verzekeraars gaan vragen voor het basispakket, wordt de komende weken duidelijk.

De berekening van DSW is overigens niet altijd in lijn met die van andere verzekeraars, zegt Ruys. “Ze hebben het niet altijd bij het rechte eind. Twee jaar geleden hielden ze de premie gelijk, terwijl de premies van andere verzekeraars daalden. Vorig jaar hielden ze hem ook gelijk, maar toen stegen de premies van de andere verzekeraars weer.”

 

Bron: NOS/Zorgkiezer.nl

Financiële reserves bovenop het wettelijk minimum per verzekerde (bron: Zorgkiezer.nl)

Zorgverzekeraar Overschot per verzekerde
ASR 1771 Euro
Achmea 700 Euro
DSW 613 Euro
Zorg en Zekerheid 556 Euro
CZ 482 Euro
ONVZ 428 Euro
De Friesland 410 Euro
Menzis 390 Euro
VGZ 294 Euro
Eno 237 Euro
Recent Posts