Zorgverzekeraars willen fysiotherapie voor chronisch zieken terug in pakket

Zorgverzekeraars vinden dat fysiotherapie weer in de basisverzekering moet komen voor mensen met een chronische aandoening. Mensen die een diagnose krijgen voor een aandoening die is opgenomen in de zogenaamde ‘chronische lijst’ zouden hun fysiotherapie vanaf dat moment gewoon vergoed moeten krijgen. Dat schrijft Zorgverzekeraars Nederland (ZN) in een brief aan de Tweede Kamer.

André Rouvoet, voorzitter van ZN: “De Tweede Kamer heeft in 2012 de aanspraak voor fysiotherapie voor volwassenen uit de basisverzekering geschrapt. Alleen volwassenen met een chronische aandoening (op basis van de zogenaamde chronische lijst) krijgen pas vanaf de 21e behandeling hun fysiotherapie vergoed uit de basisverzekering. De eerste 20 behandelingen betalen zij zelf. Zorgverzekeraars zien dat deze pakketmaatregel tot veel onbegrip leidt bij verzekerden.” Voor kinderen is fysiotherapie overigens wel volledig vergoed. Jongeren met een chronische aandoening die 18 worden, moeten vanaf dat moment eerst 20 behandelingen zelf betalen, waarna zij weer voor vergoeding in aanmerking komen.

Steun voor nieuwe aanspraak plastische chirurgie

Daarnaast steunt ZN in de brief ook minister Schippers om opnieuw te kijken naar de aanspraak voor plastische chirurgie. De wettelijke criteria om als patiënt in aanmerking te komen voor een vergoeding van plastische chirurgie zijn op dit moment bijzonder streng. Zorgverzekeraars moeten op basis van deze strenge pakketeisen veel verzekerden een vergoeding ontzeggen. Het is in de praktijk erg ingewikkeld om in individuele situaties van deze strenge criteria af te wijken omdat dit kan leiden tot rechtsongelijkheid tussen verzekerden.

De huidige strenge wettelijke eisen leiden ook hier tot veel onbegrip bij verzekerden. Op het moment zij niet voldoen aan de strenge wettelijke criteria, blijven met hun klachten zitten. Het is daarom goed dat de minister bereid is om de huidige, beperkte aanspraak voor plastische chirurgie tegen het licht te houden. ZN wil overigens wel dat er goed wordt getoetst of de nieuwe voorstellen in de praktijk uitvoerbaar zijn en dat het voor verzekerden duidelijk is wat wel en wat niet vergoed mag worden vanuit de basisverzekering.

Pakketbeheer verbeteren

In de brief doet ZN ook voorstellen om het pakketbeheer door de overheid te verbeteren, met name als het gaat om het voorkomen van rechtsongelijkheid en het organiseren van eenduidig en vraaggericht pakketbeheer. Zo vindt ZN dat het huidige systeem van voorwaardelijke toelating van nieuwe behandelingen binnen de Zorgverzekeringswet leidt tot rechtsongelijkheid tussen verzekerden. Nieuwe behandelingen waarvan de effectiviteit nog niet vaststaat, kunnen via het systeem van voorwaardelijke toelating tijdelijk als aanspraak in de basisverzekering worden opgenomen. Patiënten kunnen daardoor sneller toegang krijgen tot nieuwe behandelingen, maar in de praktijk blijkt dat dit alleen kan als het medisch centrum meedoet aan een onderzoekstraject. ZN pleit ervoor om voorwaardelijke toelating buiten de Zorgverzekeringswet te organiseren.

Bron: ZN.nl

Recent Posts