Schippers wil minder verschillende zorgpolissen

Minister Edith Schippers (Volksgezondheid) doet een beroep op zorgverzekeraars om hun polisaanbod transparanter te maken. Zo wil de minister dat het aantal verschillende zorgpolissen waaruit mensen kunnen kiezen wordt teruggebracht. Mensen zien door het enorme aanbod van verschillende combinaties van polissen vaak door de bomen het bos niet meer. Ook wil Schippers dat zorgverzekeraars stoppen met het presenteren van het basispakket en het aanvullend pakket als één verzekering. Veel mensen weten niet dat het basispakket en aanvullende pakket echt verschillende verzekeringen zijn die gewoon los van elkaar en ook bij verschillende verzekeraars afgesloten kunnen worden.

‘Het als één pakket aanbieden van de aanvullende verzekering en de basisverzekering kan daarom misleidend zijn. Ik heb de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gevraagd hier op toe te zien en zo nodig handhavend op te treden’, aldus de minister.

Jaarcijfers zorgverzekeraars inzichtelijker

Voor wat betreft de transparantie in hun financiële administratie hebben zorgverzekeraars grote stappen vooruit gezet. Zo blijkt uit publieksvriendelijke jaarcijfers die zorgverzekeraars op verzoek van minister Schippers hebben gepubliceerd dat zorgverzekeraars driekwart, bijna anderhalf miljard, van de positieve resultaten uit 2014 hebben ingezet om de premie in 2015 te verlagen. Een kwart van het geld is gebruikt om de reserves aan te vullen. Ook blijkt dat de totale reclamekosten van alle zorgverzekeraars 39 miljoen bedraagt. Dat is iets minder dan 3 euro per verzekerde.

Vaste presentatie jaarcijfers

Zorgverzekeraars stellen hun resultaten jaarlijks via De Nederlandsche Bank beschikbaar, maar deze zijn niet altijd makkelijk te begrijpen. Zorgverzekeraars gebruiken vanaf dit jaar daarom een vast sjabloon bij de publicatie van hun jaarcijfers met betrekking tot de basisverzekering waarmee beter inzicht in de jaarcijfers wordt gegeven. Op deze manier wordt inzichtelijk hoe het resultaat tot stand is gekomen en wat er met dat geld gebeurt. Gezien het feit dat reclamekosten in jaarverslagen normaal gesproken onderdeel zijn van de totale acquisitiekosten, zoals bijvoorbeeld ook brieven aan bestaande klanten en de klantenservice, en er maatschappelijk veel onduidelijkheid over bestaat, worden reclamekosten als in dit sjabloon wel als aparte post opgenomen.

Bron: MinVWS

Recent Posts