Niet limitatieve lijst met veelal chronische aandoeningen voor langdurige of intermitterende fysiotherapie, oefentherapie Cesar en oefentherapie Mensendieck die, onder een aantal voorwaarden, in aanmerking komen voor een vergoedingg vanuit de basisverzekering.

(voorheen: Chronische lijst Borst)

bijlage 1 van het besluit zorgverzekering (BZV) behorend bij artikel 2.6 lid 2

Deze lijst is bijgewerkt op 16-11-2014

1. De aandoeningen betreffen:

a. een van de volgende aandoeningen van het zenuwstelsel:

 1. cerebrovasculair accident;
 2. ruggemergaandoening;
 3. multipele sclerose;
 4. perifere zenuwaandoening indien sprake is van motorische uitval;
 5. extrapyramidale aandoening;
 6. motorische retardatie of een ontwikkelingsstoornis van het zenuwstelsel en hij jonger is dan 17 jaar;
 7. aangeboren afwijking van het centraal zenuwstelsel;
 8. cerebellaire aandoening;
 9. uitvalsverschijnselen als gevolg van een tumor in de hersenen of het ruggenmerg dan wel als gevolg van hersenletsel;
 10. radiculair syndroom met motorische uitval; (maximale behandelduur van 3 maanden)
 11. spierziekte;
 12. myasthenia gravis;

 

b. of een van de volgende aandoeningen van het bewegingsapparaat:

 1. aangeboren afwijking;
 2. progressieve scoliose;
 3. juveniele osteochondrose en hij jonger is dan 22 jaar;
 4. reflexdystrofie;
 5. VERVALLEN
 6. fractuur als gevolg van morbus Kahler, botmetastase of morbus Paget;
 7. frozen shoulder (capsulitis adhaesiva); (maximale behandelduur van 12 maanden)
 8. VERVALLEN
 9. VERVALLEN
 10. VERVALLEN
 11. VERVALLEN
 12. VERVALLEN
 13. hyperostotische spondylose (morbus Forestier);
 14. collageenziekten;
 15. status na amputatie;
 16. whiplash; (maximale behandelduur van 3 maanden.  Indien hierna nog sprake is van de trias bewegingsverlies, conditieverlies en cognitieve stoornissen, kan deze periode verlengd worden met maximaal zes maanden)
 17. postpartum bekkeninstabiliteit; (maximale behandelduur van 3 maanden)
 18. fracturen indien deze conservatief worden behandeld; (maximaal 6 maanden na conservatieve behandeling)

c. of een van de volgende hartaandoeningen:

 1. VERVALLEN
 2. VERVALLEN
 3. VERVALLEN
 4. VERVALLEN
 5. VERVALLEN

d. of een van de volgende aandoeningen:

 1. Chronic obstructive pulmonary disease indien sprake is van stadium II of hoger van de GOLD Classificatie voor COPD;
 2. aangeboren afwijking van de tractus respiratorius;
 3. lymfoedeem;
 4. littekenweefsel van de huid al dan niet na een trauma;
 5. status na opname in een ziekenhuis, een verpleeginrichting of een instelling voor revalidatie dan wel na dagbehandeling in een instelling voor revalidatie en de hulp dient ter bespoediging van het herstel na ontslag naar huis of de beëindiging van de dagbehandeling; (maximale behandelduur van 12 maanden in aansluiting op ontslag naar huis of beëindiging van de behandeling in de instelling)
 6. claudicatio intermittens (vasculair) graad 2 of 3 Fontaine; (maximale behandelduur van 12 maanden)
 7. weke delen tumoren; (maximale behandelduur van 2 jaren na de bestraling)
 8. diffuse interstitiële longaandoening indien sprake is van ventilatoire beperking of diffusiestoornis.

2. Indien het een aandoening betreft als bedoeld in onderdeel a, subonderdeel 10, en onderdeel b, subonderdeel 17°, is de duur van behandeling maximaal drie maanden.

3. Indien het een aandoening betreft als bedoeld, onderdeel b, subonderdeel 18, is de duur van behandeling maximaal zes maanden na conservatieve behandeling.

4.Indien het een aandoening betreft als bedoeld in onderdeel b, subonderdeel 7, en onderdeel d, subonderdeel 6, is de duur van behandeling maximaal twaalf maanden.

5. Indien het een aandoening betreft als bedoeld in het eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 5, is de duur van de behandeling maximaal twaalf maanden in aansluiting op ontslag naar huis of beëindiging van de behandeling in de instelling, bedoeld in het eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 5.

6. Indien het een aandoening betreft als bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, subonderdeel16, is de duur van de behandeling maximaal drie maanden. Indien hierna nog sprake is van de trias bewegingsverlies, concitieverlies en cognitieve stoornissen, kan deze periode verlengd worden met maximaal zes maanden

7. Indien het een aandoening bereft als bedoeld in het eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 7, is de duur van de behandeling maximaal twee jaren na bestraling.

Bron: overheid.nl

 

Contact

Laat hier je bericht achter