Zorgverzekeraar heeft vertrouwensprobleem

Nog slechts weinig mensen raadplegen hun zorgverzekeraar bij de keuze voor een zorgaanbieder. De meerderheid wil hierin geen invloed van hun verzekeraar. Toch geeft 40% aan wel prijs te stellen op een rol van de zorgverzekeraar in de keuze voor een zorgaanbieder, bijvoorbeeld door contracten of advies, zo blijkt uit een publicatie van onderzoekers van het NIVEL in Economisch Statistische Berichten (ESB).

Bij de introductie van het zorgstelsel kregen zorgverzekeraars een belangrijke rol toebedeeld. Zij kunnen contracten afsluiten met zorgverleners voor zorg voor hun verzekerden. Toch blijken verzekerden vooral zelf te willen kiezen voor een zorgverlener of ziekenhuis. De gangbare mening lijkt nog steeds te zijn dat mensen liever geen bemoeienis van de zorgverzekeraar willen bij hun keuze voor een zorgverlener. Uit onderzoek van het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) blijkt dat 55% van de mensen hierin inderdaad liever geen invloed van de zorgverzekeraar wil. Maar tegen de verwachting in geeft toch bijna 40% aan het prettig te vinden als de verzekeraar advies geeft, en 60% vindt het prettig als de verzekeraar contracten afsluit met kwalitatief goede zorgverleners.

Gezond of ouder

Mensen die niet willen dat hun zorgverzekeraar een rol gaat spelen in de keuze voor een zorgaanbieder, geven aan dat zij liever zelf een keuze maken en dat ze twijfelen aan de intenties van de zorgverzekeraar. Degenen die meer openstaan voor invloed van de zorgverzekeraar zijn vooral de gezonde mensen en ouderen. NIVEL-programmaleider Judith de Jong: “Het is onduidelijk wat hier precies aan ten grondslag ligt. Voor gezondere mensen zal het iets zijn waar ze nog niet mee te maken hebben. Ze hebben immers nog nergens last van. Bij ouderen zal het anders liggen. Mogelijk hebben zij meer vertrouwen in hun zorgverzekeraar of zijn ze afhankelijker van advies of inmenging door de zorgverzekeraar omdat ze zelf de informatie niet kunnen vinden. Bijvoorbeeld doordat ze nog niet zo thuis zijn op internet.”

Onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd onder leden van het Verzekerdenpanel. Dit panel bestaat uit 7.082 leden die allemaal verzekerd zijn bij zorgverzekeraar Coöperatie VGZ. De resultaten zijn gebaseerd op 2.679 ingevulde vragenlijsten.

Bron: Nivel

Recent Posts