Selectieve contractering CZ bij Parkinson en Claudicatio

Inkoopbeleid 2013 voor fysiotherapie bij patiënten met claudicatio intermittens

Om de beste zorg voor onze verzekerden te borgen, wil CZ dat de fysiotherapie voor patiënten met claudicatio intermittens (CI) wordt geleverd door fysiotherapeuten die zijn aangesloten bij ClaudicatioNet. Dat betekent dat verzekerden die zich in 2013 melden voor fysiotherapie verband houdend met CI, uitsluitend in behandeling genomen mogen worden door een fysiotherapeut die is aangesloten bij ClaudicatioNet en die als zodanig zichtbaar is op de ClaudicatioNet zorgzoeker.

Niet aangesloten bij ClaudicatioNet

Als in uw praktijk geen fysiotherapeut is aangesloten bij ClaudicatioNet, moet u de verzekerde doorverwijzen naar een fysiotherapeut die wel is aangesloten. ClaudicatioNet fysiotherapeuten zijn te vinden op de website van ClaudicatioNet voor patiënten . Let wel; patiënten moeten worden behandeld door de bij ClaudicatioNet aangesloten fysiotherapeut, en niet door een andere in de praktijk werkzame collega. Hier zal door CZ en ClaudicatioNet actief op worden gecontroleerd.

Overgangsperiode en uitzonderingsgevallen 2013

Voor onze verzekerden met CI die vóór 1 januari 2013 in behandeling zijn genomen geldt een uitzondering. In dat geval mag de betreffende verzekerde de behandeling voortzetten bij de fysiotherapeut, ongeacht of deze aangesloten is bij ClaudicatioNet. Wel heeft het onze voorkeur dat de behandelaar zich alsnog aansluit bij ClaudicatioNet. Als dit om wat voor reden dan ook niet mogelijk is, geven wij er de voorkeur aan dat onze verzekerde wordt overgedragen aan een fysiotherapeut die wel is aangesloten bij ClaudicatioNet. Meer informatie over ClaudicatioNet en de aanmeldingsprocedure kunt u vinden op de website van ClaudicatioNet voor zorgverleners .

Inkoopbeleid 2013 eerstelijns paramedische zorg voor patiënten met Parkinson

Om de beste zorg voor onze verzekerden te borgen, wil CZ stimuleren dat de paramedische zorg voor patiënten met Parkinson wordt geleverd door zorgverleners die zijn aangesloten bij ParkinsonNet. Dit betekent concreet dat de patiënt met de diagnose Parkinson waarvan de behandeling in 2013 een aanvang neemt, moet worden behandeld door de therapeut die is aangesloten bij ParkinsonNet.

Niet aangesloten bij ParkinsonNet

Als er in uw praktijk geen therapeuten zijn aangesloten bij ParkinsonNet, dient u de verzekerde door te verwijzen naar een therapeut die wel is aangesloten. De ParkinsonNet ergotherapeuten, fysiotherapeuten, oefentherapeuten, en logopedisten zijn te raadplegen op www.parkinsonzorgzoeker.nl .

Overgangsperiode

Onze verzekerden met de diagnose Parkinson die u al vóór 1 januari 2013 in behandeling hebt genomen, mag u blijven behandelen ongeacht of u bent aangesloten bij ParkinsonNet. Hierbij heeft het onze voorkeur dat u of uw praktijkmedewerker zich aansluit bij het ParkinsonNet, of, als dit om wat voor reden dan ook niet mogelijk is, onze verzekerde overdraagt aan de therapeut die wel is aangesloten. De therapeuten die aangesloten zijn bij ParkinsonNet zijn te raadplegen op: www.parkinsonzorgzoeker.nl .

Uitzonderingsgevallen 2013

Uitzondering hierop vormt de situatie dat onze verzekerde langer dan 20 minuten moet reizen om door een ParkinsonNet therapeut te kunnen worden behandeld.
Een andere uitzondering is de situatie als de ParkinsonNet therapeut (als hoofdbehandelaar) van mening is dat de Parkinson patiënt tijdelijk behandeld moet worden voor een specifieke zorgvraag door een niet ParkinsonNet therapeut die daarin gespecialiseerd is. Echter blijft in dat geval de hoofdbehandelaar ten allen tijde de ParkinsonNet therapeut.

Bron: CZ

Recent Posts