Tien procent minder bezoek aan de fysiotherapeut

In de eerste drie kwartalen van 2012 is het bezoek aan de fysiotherapeut met gemiddeld 7 tot 10% gedaald vergeleken het bezoekersaantal fysiotherapie in de eerste drie kwartalen van 2009 t/m 2011. Toen was nog sprake van een stijging van het aantal bezoekers. Dit blijkt uit onderzoek van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). De beroepsorganisatie voor fysiotherapeuten noemt als mogelijke oorzaak de pakketmaatregelen in de basisverzekering die begin dit jaar zijn ingevoerd.

Landelijk dalende trend

Het KNGF hoort al sinds het begin van dit jaar van leden op diverse plaatsen in Nederland dat er minder mensen met hun klachten naar de fysiotherapeut komen. De terugloop wisselt per gebied. Dat heeft geleid tot een aantal onderzoeksmomenten afgelopen jaar om te achterhalen of er gesproken kon worden van een landelijke trend. Eke Zijlstra, bestuursvoorzitter KNGF: “We kunnen die trend nu inderdaad bevestigen: door heel Nederland neemt het aantal bezoeken aan de fysiotherapeut af. Naast de invloed van pakketingrepen in de basisverzekering, hebben we de indruk dat de voorlichting van de overheid en zorgverzekeraars niet adequaat genoeg is geweest. Cliënten weten daardoor niet meer goed waar zij recht op hebben. Cliënten menen bijvoorbeeld ten onrechte dat zij de eerste 20 behandelingen fysiotherapie ook zelf moeten betalen als zij een aanvullende verzekering hebben. Al met al leidt het ertoe dat cliënten de behandeling van een aandoening uitstellen of zelfs afstellen. Of het hier om een structurele trend gaat, moet blijken. We blijven de komende tijd monitoren. Linksom of rechtsom, ik vind het een zeer zorgelijke ontwikkeling. De toegankelijkheid van fysiotherapie lijkt nu in het gedrang te komen. En dat is niet slim, gezien de waarde van fysiotherapie voor cliënt en overheid”.

Kosteneffectieve zorg

Recent heeft het KNGF samen met BMC een eerste onderzoek laten doen naar de toegevoegde waarde van fysiotherapie. Dit onderzoek brengt kosten en baten van fysiotherapie van vijf chronische aandoeningen in kaart. Het resultaat: bij vroegtijdige inzet van fysiotherapie boekt de cliënt gezondheidswinst en besparen zowel cliënt als overheid kosten. Opname in het basispakket van de onderzochte aandoeningen leidt tot besparingen van minstens 160 miljoen euro en (arbeids)productiviteitswinst. “Door de inperkende ingrepen van de afgelopen jaren – vier van de vijf betreffende aandoeningen worden niet meer of beperkt vergoed vanuit de basisverzekering – zet de overheid deze hooggewaardeerde zorg buiten spel. Kijk maar naar de reumapatiënten, die gaan opvallend minder naar de fysiotherapeut en vallen terug op duurdere zorg. Dit is kortzichtig in een tijd waarin de zorgkosten stijgen. Ik roep de politiek dan ook op de komende maanden nog eens goed naar de fysiotherapie te kijken. Voor zowel cliënt als overheid, is het van belang de fysiotherapie goed toegankelijk te houden, zonder drempels en op de meest voor de hand liggende wijze te verzekeren.”, aldus Zijlstra.

Basisverzekering versus aanvullende verzekering

Het KNGF raadt consumenten aan zich aanvullend te verzekeren. De bestuursvoorzitter: “Met het afnemen van vergoedingen uit de basisverzekering, neemt het belang van het afsluiten van een aanvullende verzekering nog verder toe. Met een goede aanvullende verzekering wordt voorkomen dat cliënten rond blijven lopen met hun klachten. Het risico daarvan is dat ze dan later aangewezen zijn op meer ingrijpende en duurdere zorg in de tweede lijn”. Sprekend voorbeeld is het schrappen van de fysiotherapievergoeding voor mensen met reuma. Als gevolg van deze maatregel gaan reumapatiënten vaker naar de dokter, gebruiken ze meer medicijnen en ruim de helft zegt vaker naar een specialist te gaan. Dit blijkt uit een onderzoek in opdracht van het Reumafonds onder 1.700 reumapatiënten naar de gevolgen van het schrappen van de fysiovergoeding.

Bron: KNGF

Recent Posts