Fysiotherapie in het basispakket

Fysiotherapie zit gedeeltelijk in het basispakket van de zorgverzekering. Wat u precies vergoed krijgt, hangt af van uw leeftijd en de reden waarom u fysiotherapie heeft. U kunt zich aanvullend verzekeren voor fysiotherapie die niet in de basisverzekering zit.

Vergoeding fysiotherapie jongeren tot 18 jaar

Bent u jonger dan 18 jaar, dan gelden de volgende regels:

  • U krijgt de eerste 9 behandelingen voor fysiotherapie en oefentherapie vergoed. Hebben deze behandelingen niet het gewenste resultaat? Dan vergoedt uw zorgverzekeraar eventueel meer behandelingen (maximaal 9).
  • Heeft u een bepaalde chronische aandoening, dan krijgt u alle behandelingen voor fysiotherapie en oefentherapie vergoed. Een overzicht van chronische aandoeningen die voor vergoeding in aanmerking komen staat op de zogenaamde chronische lijst. Sommige behandelingen worden een maximaal aantal maanden vergoed.

Vergoeding fysiotherapie 18 jaar en ouder

Bent u 18 jaar of ouder, dan gelden de volgende regels:

  • Als u een bepaalde chronische aandoening heeft, krijgt u fysiotherapie en oefentherapie vergoed vanaf de 21e behandeling. U betaalt de eerste 20 behandelingen dus zelf. Let op: de 20 behandelingen gelden per aandoening en niet per kalenderjaar. De ‘chronische lijst’ biedt een overzicht van chronische aandoeningen die voor vergoeding in aanmerking komen.
  • U krijgt de eerste 9 behandelingen bekkenfysiotherapie in verband met urine-incontinentie vergoed.

Fysiotherapie vergoed uit aanvullende verzekering

Heeft u een aanvullende zorgverzekering afgesloten? Dan krijgt u mogelijk meer behandelingen vergoed. Raadpleeg hiervoor de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering. Vraag uw zorgverzekeraar ook naar vergoedingen van behandelingen zoals Mensendieck of Cesar. En naar de hoogte van eventuele vergoedingen en of u een eigen bijdrage moet betalen.

Prijzen fysiotherapie

Er gelden geen vaste prijzen voor fysiotherapie en oefentherapie. Elke fysiotherapeut moet zijn prijzen zichtbaar ophangen in de behandelkamer.

Geen verwijzing nodig voor fysiotherapie

U heeft geen verwijsbrief van uw huisarts nodig voor een bezoek aan de fysiotherapeut. Vraag wel bij uw zorgverzekeraar na of deze een contract heeft met de fysiotherapeut van uw keuze. U krijgt de behandeling anders misschien niet vergoed.

Beperking lijst chronische aandoeningen in 2012

Per 1 januari 2012 is een aantal aandoeningen verwijderd uit de externe link: chronische lijst. Het College voor zorgverzekeringen (CVZ) stelde vast dat niet zeker is of de behandeling van deze aandoeningen resultaat heeft. Zorg wordt alleen vergoed als wetenschappelijk is aangetoond dat de behandeling werkt.

Op de website van het CVZ staat een overzicht van de externe link: aandoeningen die per 2012 zijn geschrapt van de chronische lijst. De fysiotherapeutische behandeling hiervan wordt in 2012 niet meer vergoed uit het basispakket. Of u een vergoeding krijgt via een aanvullende verzekering, hangt af van de polis die u heeft afgesloten. Raadpleeg de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar.

Behandeling chronische aandoening die voorkomt op lijst 2011 en 2012

In 2011 moest u de eerste 12 behandelingen voor een aandoening van de chronische lijst zelf betalen. In 2012 zijn dit er 20 geworden.

Bent u in 2012 begonnen met fysiotherapie of oefentherapie voor een bepaalde chronische aandoening? En gaan de behandelingen verder in 2013? Als u voor 31 december 2012 al 20 behandelingen heeft betaald (zelf of via uw aanvullende verzekering), hoeft u in 2013 niet nog eens de eerste 20 behandelingen te betalen. Uw behandeling in 2013 wordt vergoed uit het basispakket.

Recent Posts