Minder bezuinigingen bij huisarts, logopedie en verloskundige zorg

Minister Edith Schippers (VWS) stelt de bedragen die ze wil terughalen bij de huisartsen, logopedisten en verloskundigen naar beneden bij. Dat maakte ze vandaag bekend.

De overschrijdingen bij de huisartsen, logopedisten en verloskundigen waren in 2009 en 2010 minder groot dan eerder werd aangenomen. Bij de huisartsen zou het nu op basis van de laatste cijfers van het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) gaan om 112 miljoen euro in plaats van 132 miljoen. Logopedie gaat van 6 naar 5 miljoen euro en bij verloskunde is de overschrijding vastgesteld op 2 miljoen in plaats van 4 miljoen euro.

Kostenonderzoek
De bewindsvrouw steggelt met de huisartsen over hun praktijkkosten en inkomen. Om duidelijkheid te krijgen over de cijfers onderzoekt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) hoeveel huisartsen precies verdienen. Schippers wil ‘constructief overleg’ met de huisartsen, ook al omdat het CVZ voor 2011 een forse overschrijding voorziet bij de zorg door huisartsen. De minister wil onder meer met ze praten over hoe om te gaan met toekomstige overschrijdingen, maar bijvoorbeeld ook over het vormgeven van meer zorg in de buurt

Beheersmaatregelen
Een woordvoerder van Schippers wijst erop dat de minister afgelopen zomer al afspraken heeft gemaakt met ziekenhuizen en zorgverzekeraars om de stijgende zorguitgaven onder controle te houden. ‘Dat heeft de ziekenhuissector financiële rust gegeven. De minister roept de huisartsen op om tot vergelijkbare afspraken te komen. Dit in het belang van zowel de huisartsen als de patiënten. Wanneer we tot goede afspraken komen, kan er voor de huisartsenzorg na 2012 weer meer geld beschikbaar zijn’, aldus de zegsman van de bewindsvrouw. Huisartsenvereniging LHV debateert vandaag over de Rijksbegroting 2012.

Bron: ANP

Recent Posts