Wat is de overheid van plan met de fysiotherapie?

Het kabinet moet bezuinigen om de overheidsuitgaven weer op orde te krijgen. Ook de gezondheidszorg zal moeten bijdragen aan de beheersing van de uitgaven. Daarom wijzigt de overheid de vergoedingen voor fysiotherapie. U moet meer behandelingen zelf betalen. Daarnaast wordt de lijst aandoeningen waarvan de behandeling wordt vergoed, ingekort.

Tijdstraject
Het gaat hier om voorgenomen beleid. De ingangsdatum is 1 januari 2012. De inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en de Eerste Kamer en publicatie in het Staatsblad.

Meer behandelingen zelf betalen
Verzekerden van 18 jaar en ouder betalen straks de eerste 20 behandelingen zelf. Dat zijn er nu 12. Het gaat hier om behandelingen voor aandoeningen die op de zogenaamde chronische lijst staan. Op deze lijst staan alle aandoeningen waarvan de behandeling door de fysiotherapeut wordt vergoed.
Voor jongeren tot 18 jaar verandert er niets.
Vergoeding voor sommige chronische aandoeningen stopt

Op de zogenaamde chronische lijst staan alle aandoeningen waarvan de behandeling door de fysiotherapeut wordt vergoed. Deze lijst wordt ingekort. Vanaf 2012 vervalt de vergoeding voor de volgende aandoeningen:

 • wervelfractuur als gevolg van osteoporose;
 • reumatoïde artritis of chronische reuma;
 • chronische artriden;
 • spondylitis ankylopoetica (morbus Bechterew);
 • reactieve artritis;
 • juveniele (idiopatische) chronische artritis.
 • myocard-infarct;
 • status na coronary artery bypass-operatie (CABG);
 • status na percutane transluminale coronair angioplastiek (PTCA);
 • status na hartklepoperatie;
 • status na operatief gecorrigeerde congenitale afwijkingen.

Heeft u een van bovenstaande aandoeningen, dan stopt de vergoeding vanuit het basispakket per 1 januari 2012. Of u een vergoeding krijgt via een aanvullende verzekering hangt af van de polis die u heeft afgesloten.
Dit geldt voor alle verzekerden, ongeacht de leeftijd. Meer informatie vindt u op de pagina over de Basisverzekering.

Eigen bijdrage voor chronische aandoening
Wordt er bij u in 2012 een chronische aandoening geconstateerd die voorkomt op de chronische lijst, dan betaalt u de eerste 20 behandelingen zelf. Of u een vergoeding krijgt via een aanvullende verzekering, hangt af van de polis die u heeft afgesloten.
Heeft u in 2011 een chronische aandoening die ook in 2012 op de chronische lijst staat, dan verandert er voor u niets. U hoeft het aantal behandelingen dat per 2012 voor eigen rekening komt niet alsnog te betalen.

Waarom deze aandoeningen die niet meer vergoed worden
Er is gekozen voor deze aandoeningen, omdat niet vaststaat dat de behandeling daarvan effectief is. Zorg wordt alleen vergoed als de effectiviteit van de behandeling wetenschappelijk is aangetoond. Het College voor Zorgverzekeringen onderzoekt dit.
De komende tijd zal het College voor Zorgverzekeringen ook de effectiviteit van langdurige behandeling van de overige aandoeningen op de lijst nagaan.

Bron: MinVWS

Recent Posts