Strengere regels wanbetalers zorgpremie

Wanbetalers van de zorgverzekeringspremie moeten er rekening mee houden dat zij hun zorgtoeslag niet meer zelf ontvangen, maar dat deze rechtstreeks wordt overgemaakt aan het College voor Zorgverzekeringen. Dat is een van de maatregelen die het kabinet aankondigt om het aantal wanbetalers terug te dringen.

Dit staat in de kabinetsreactie op de evaluatie van de wanbetalersregeling. De ministerraad is daarmee op voorstel van minister Schippers (VWS) akkoord gegaan.

Aanscherpen regeling wanbetalers
Het kabinet wil op 3 fronten de bestaande wanbetalersregeling aanscherpen.

  • Minder wanbetalers door meer preventie. Het kabinet onderzoekt de mogelijkheden om zorgverzekeraars te stimuleren, samen met gemeenten en schuldhulpverlening, het ontstaan van problematische schulden bij verzekerden te voorkomen.
  • Een sluitender systeem om premiebetaling af te dwingen. Het plan om de zorgtoeslag niet meer over te maken aan de wanbetaler maar direct aan het College voor Zorgverzekeringen, is daarvan een onderdeel.
  • De uitstroom uit de regeling wordt verbeterd, door meer maatwerk door zorgverzekeraars. Het gaat dan vooral om dat deel van de wanbetalers dat minstens 6 maanden betalingsachterstand had toen de regeling werd ingevoerd in 2009.

Bron: MinVWS

Recent Posts