Zorgverzekeraar moet helderheid geven over netto premie en type polis

Zorgverzekeraars moeten voortaan aan hun potentiële verzekerden aangeven wat de hoogte van de netto premie is, het type polis dat zij aanbieden -natura of restitutie- en of er, in het geval van een restitutiepolis, sprake is van (gedeeltelijk) gecontracteerde zorg of niet. Dat staat in de Beleidsregel Informatieverstrekking Zorgverzekeraars, die de NZa vandaag publiceert.

In de beleidsregel geeft de NZa aan welke informatie een zorgverzekeraar minimaal moet geven aan zijn (potentiële) verzekerden. Bijvoorbeeld informatie over de polisvoorwaarden, de contracten die de zorgverzekeraar met zorgaanbieders sluit, hoe hij omgaat met het preferentiebeleid voor geneesmiddelen en wat de toegangsvoorwaarden zijn voor de aanvullende verzekering.

De NZa brengt de Beleidsregel Informatieverstrekking ieder jaar uit en scherpt die zo nodig aan. Tot vorig jaar heette de beleidsregel nog richtsnoer. Dit jaar is de beleidsregel op basis van meldingen die bij de NZa zijn binnengekomen en ervaringen uit het voorgaande jaar op een aantal punten aangepast, naast het noemen van de netto premie die overblijft na aftrek van alle kortingen, bijvoorbeeld collectiviteitskorting, en het type polis moeten verzekeraars ook bij volmachten, bijvoorbeeld tussenpersonen, aangeven wie de risicodrager is.

Bron NZa

Recent Posts