Nieuwe identiteit voor VGZ

Univé-VGZ-IZA-Trias (UVIT) steekt vanaf vandaag haar grootste zorgverzekeringsmerk in een nieuw jasje. De verzekeraar is aan het veranderen en onderstreept dat met een nieuw logo voor VGZ en een nieuwe slogan: ‘Voor goede zorg zorg je samen’. Op termijn wijzigt Univé-VGZ-IZA-Trias ook haar bedrijfsnaam in Coöperatie VGZ.

Het nieuwe logo heeft de vorm van een bloem en een opvallend lootje aan de letter G. Beiden staan symbool voor groei en ontwikkeling. De blaadjes van de bloem symboliseren de samenwerking tussen verzekerden, zorgverleners en VGZ. “Het logo visualiseert zo onze wens om samen de zorg continu te blijven verbeteren”, verklaart Rob Hillebrand, bestuurslid bij Univé-VGZ-IZA-Trias.

Voor goede zorg zorg je samen
Die samenwerking tussen klant, zorgverlener en zorgverzekeraar wordt alsmaar belangrijker. Vroeger bleven de drie partijen meestal op hun eigen speelveld: de zorgverlener bepaalde de behandeling, de klant onderging hem en het ziekenfonds betaalde. Dankzij de nieuwe Zorgverzekeringswet zijn ze veel dichter bij elkaar komen te staan. En dat is nodig om de zorg goed, toegankelijk en betaalbaar te houden, vindt de zorgverzekeraar. “De kwaliteit van de gezondheidzorg in Nederland is gelukkig goed”, aldus Hillebrand. “Maar er is wel variatie in kwaliteit. VGZ wil haar klanten helpen om zelf de juiste keuzes te maken bij de zoektocht naar de beste zorg. Tegelijkertijd proberen we samen met zorgverleners de zorg slimmer te organiseren, zodat de zorgverlening beter aansluit op de situatie van individuele klanten. ”

Coöperatie VGZ
Univé-VGZ-IZA-Trias werkt momenteel aan het verzelfstandigen van haar schade- en zorgbedrijf. Zodra dit gereed is, zal de naam Univé-VGZ-IZA-Trias verdwijnen. Het schadebedrijf gaat dan verder onder de naam Univé en het zorgbedrijf als Coöperatie VGZ. Onder Coöperatie VGZ komen de merken VGZ, Univé Zorg, IZZ, IZA, UMC en ZEKUR te vallen. De merken Trias en SIZ verdwijnen eveneens en gaan per 1 januari 2012 op in het merk VGZ.

Bron: zn.nl

Recent Posts