Zorgstelsel onbegrijpelijk voor Nederlandse consument

Ruim één derde van de consumenten begrijpt niet hoe het zorgstelsel in Nederland functioneert. Van de Nederlanders tussen de 18 en 34 jaar is dit zelfs meer dan de helft. Dat blijkt uit een onderzoek van ONVZ Zorgverzekeraar, uitgevoerd door MarketResponse onder ruim 500 consumenten. Met name de bepaling van het prijsniveau vormt een groot vraagteken.

Meer duidelijkheid noodzakelijk
Erno Kleijnenberg, voorzitter van de Raad van Bestuur van ONVZ roept verzekeraars, zorginstellingen en de politiek op meer duidelijkheid te geven over het zorgstelsel. Van de groep consumenten die aangeeft niet te begrijpen hoe de zorg in Nederland geregeld is, geeft 63 procent aan dat zorgverzekeraars vooral aansturen op de prijs, en niet op de kwaliteit van de zorg. Kleijnenberg:   ‘Nederlanders beseffen steeds meer dat zorg duurder wordt. Het is dan logisch dat men meer inzage wil in de kosten van de zorg en welke kwaliteit daar tegenover staat. Dat geldt vooral voor de mensen die zelf willen bepalen waar ze zorg afnemen en daarin een vrije keuze hebben.’

Stijgende kosten baart Nederlanders zorgen
De aangekondigde bezuinigingen baart bijna 70 procent van de consumenten zorgen en ruim de helft denkt dit direct te gaan voelen in zijn portemonnee. Bij consumenten die vorig jaar zorg hebben afgenomen is dit hoger, namelijk 75 procent. De zorgen zijn het meest aanwezig bij vijftigplussers en lager opgeleiden. Kleijnenberg: ‘Ondanks de stijgende kosten staat het merendeel van de consumenten wel positief tegenover het solidariteitsbeginsel. Dat gaat ervan uit dat iedereen een premie bijdraagt, zonder dat je per definitie zorg afneemt. In Nederland vinden we het dus eerlijk om de zorgkosten met z’n allen te delen.’ De zorgkosten worden duurder doordat er in het basispakket gesneden wordt. Van de consumenten geeft 85% aan een aanvullende zorgverzekering nodig te hebben, omdat het basispakket niet alles dekt.

Veel vertrouwen in de zorg
Ondanks de onduidelijke informatievoorziening en de zorgen om de stijgende kosten heeft 69 procent van de respondenten nog wel vertrouwen in de kwaliteit van de zorg. Kleinenberg: ‘Het gevoel van vertrouwen dat wordt uitgesproken biedt een goede basis voor de politiek en zorginstellingen om meer inzicht in de kosten te geven. Die kans moet de sector dus grijpen.’

Recent Posts