Bijbetaling zorg blijft ondoorzichtig

De regels voor bijbetaling voor zorg en het eigen risico blijven voor veel mensen lastig te doorgronden. 30% van de zorgverzekerden weet achteraf niet waarom zij moeten bijbetalen. Ook wordt bij een op de tien een behandeling uitgesteld omdat toestemming van de zorgverzekeraar uitblijft.

Bejegening en telefonische bereikbaarheid van zorgverzekeraars zijn sinds vorig jaar verbeterd, zo blijkt  uit onderzoek van het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) onder 7260 verzekerden. De gegevens uit het onderzoek worden gebruikt om de scores voor kwaliteit en dienstverlening van zorgverzekeraars te publiceren op de website kiesBeter.nl van het RIVM. Deze informatie kan verzekerden helpen bij hun keuze voor een verzekeraar, al zijn de verschillen tussen zorgverzekeraars over het algemeen niet zo groot. Op kiesBeter.nl krijgen bezoekers onder meer een beeld van ervaringen met telefonische bereikbaarheid, de afhandeling van rekeningen, informatievoorziening, eenduidigheid van informatie en duidelijkheid omtrent bijbetalen achteraf.

Onduidelijkheid
De helft van de mensen geeft aan vóór een behandeling niet te weten of ze moeten bijbetalen. NIVEL-onderzoeker Dolf de Boer: “Ik vermoed dat de regels over bijbetaling voor een groot aantal mensen behoorlijk ondoorzichtig zijn geworden. Het basispakket verandert bijna ieder jaar, daarnaast betalen verzekerden een eigen bijdrage en daar loopt dan ook het eigen risico weer doorheen. In de periode van invoering van het eigen risico (in 2008-2009) zie je de onduidelijkheid dan ook toenemen.”
Van de mensen die moesten bijbetalen voor zorg, blijkt het achteraf voor zo’n 30% niet duidelijk waarom. “Dit is fors”, vindt De Boer. “Deze mensen komen toch van een kouwe kermis thuis. Verzekeraars slagen er kennelijk niet goed in dit duidelijk uit te leggen.”

Uitstel van zorg
In de onderzoeksgroep zaten 1000 mensen die toestemming van de zorgverzekeraar nodig hebben gehad voor zorg. Bij ongeveer 100 van hen moest vanwege die toestemming de zorg worden uitgesteld. De Boer: “Van de 100 bij wie uitstel aan de orde is, moet driekwart ook nog langer dan een maand wachten op toestemming.” Verder geeft zo’n 7 tot 8 procent van de mensen aan een behandeling, bezoek aan een arts of medicijnen te vermijden of over te slaan vanwege de kosten. “Als dit mensen zijn die zorg mijden die ze toch al niet nodig hebben, is dat alleen maar goed. Maar er zitten ongetwijfeld ook mensen bij die de zorg die ze nodig hebben letterlijk niet kunnen betalen. Deze laatste groep kan toenemen door verhoging van het eigen risico en een hogere bijdrage voor een beperkt basispakket. Het is dus wel belangrijk in de gaten te houden of deze 7 tot 8 procent stijgt en of dit inderdaad mensen zijn die noodzakelijke zorg niet kunnen betalen.”

Bron: Kiesbeter.nl

Recent Posts