VGZ: verzekerde bepaalt zélf wat beste zorg is

Zorgverzekeraar VGZ gaat haar verzekerden actief keuze-informatie aanbieden over de medisch-inhoudelijke kwaliteit en patiëntervaringen bij de ziekenhuizen in Nederland, en laat de verzekerde daarmee zélf bepalen wat voor hem of haar de beste zorg is.

Verschillen inzichtelijk
VGZ hanteert bij haar zorgcontractering voor een aantal behandelingen wél de normen van de beroepsgroep als minimumnorm, maar sluit verder geen ziekenhuizen uit. Uit de Nationale Zorgbarometer blijkt dat 65 procent van de Nederlanders zelf hun specialist wil kunnen kiezen.

De kwaliteit van de zorg in Nederland is over het algemeen goed, maar er zijn wel degelijk verschillen. VGZ maakt deze verschillen inzichtelijk, en laat de keuze aan de klant. De keuze voor een zorgverlener is immers heel persoonlijk: de ‘beste zorg’ kan komen van die betrouwbare arts waar je al lange tijd mee te maken hebt, maar ook van een arts die innovatief behandelt.

Om de zorg in Nederland kwalitatief goed en betaalbaar te houden, zouden niet alle ziekenhuizen alle behandelingen moeten aanbieden, vindt VGZ. Daarom koopt VGZ in 2012 acht behandelingen alléén nog in bij ziekenhuizen die voldoen aan de minimumnormen van de beroepsgroep. Het gaat daarbij om borstkanker, blaaskanker, longkanker, slokdarmkanker, leverkanker, alvleesklierkanker, verwijde buikaorta en darmkanker. De komende jaren wordt deze groep behandelingen verder uitgebreid.

Jeanette Horlings-Koetje, directeur Zorginkoop van VGZ: ‘De zorg die voldoet aan de minimumnormen, noemen we Goede Zorg. We kiezen er vervolgens bewust voor om de klant zélf te laten bepalen wat voor hem of haar de Beste Zorg is. Uit onderzoek van de Nationale Zorgbarometer weten we dat 75 procent van de Nederlanders weliswaar bereid is verder te reizen voor zorg van een betere kwaliteit, maar óók dat 65 procent van de Nederlanders eraan hecht zelf zijn huisarts of specialist uit te kunnen zoeken. We sluiten dus niet uit, maar maken wel onderscheid.’

Vergelijk en Kies
Via de website Vergelijk en Kies biedt VGZ haar verzekerden inzicht in hoe zorgaanbieders scoren op medisch-inhoudelijke kwaliteit en patiëntbeleving, met een systeem van 1, 2 en 3 sterren. Aan deze scores liggen onderzoeken ten grondslag die breed aanvaard zijn in het zorgveld, zoals Zichtbare Zorg en de CQ-index. Voor de behandelingen voor borstkanker, beroerte (CVA), staar, heup- en knievervanging en blaaskanker is nu al uitgebreide informatie beschikbaar, en de komende tijd wordt ook de informatie over andere aandoeningen uitgebreid. Ook kunnen patiënten zelf hun waardering voor een zorgaanbieder toevoegen. Zo werkt VGZ samen met klanten en zorgaanbieders aan de kwaliteit van zorg in Nederland. Want: voor goede zorg, zorg je samen!

Bron: VGZ

Recent Posts