Zorgverzekeraars besparen 113 miljoen euro door controle- en fraudebeleid

Zorgverzekeraars hebben in 2010 113 miljoen euro bespaard door hun controle- en fraudebeleid. 6,2 miljoen euro hiervan betreft het fraudebeleid: zorgverzekeraars hebben vorig jaar 366 fraudes vastgesteld, met een gemiddeld bedrag van 17.088 euro. Uit de jaarlijkse inventarisatie van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) onder haar leden blijkt dat fraudezaken over de jaren steeds complexer en moeilijker te bewijzen zijn. Zorgverzekeraars hebben in 2010 veel maatregelen getroffen om fraude te voorkomen, op te sporen en te sanctioneren. Daarnaast is ZN bezig met het opzetten van het Kenniscentrum Fraudebeheersing in de Zorg.

De fraude is voornamelijk gedetecteerd in de Zorgverzekeringswet: 2,9 miljoen euro. In de AWBZ is het bedrag 2,1 miljoen euro. De resterende 1,2 miljoen is gedetecteerd in de aanvullende verzekering. Het gedetecteerde fraudebedrag is vrijwel gelijk verdeeld tussen zorgaanbieders, verzekerden en derden. Fraude onder zorgaanbieders is voornamelijk gedetecteerd in de mondzorg, bij paramedici en bij overige zorgaanbieders (o.a. ambulancezorg, PGB en hulpmiddelen).

Complex en moeilijk te bewijzen
In 2010 zijn minder vermoedens van fraude onderzocht, minder fraudes vastgesteld en is het gemiddelde fraudebedrag lager dan in voorgaande jaren. Dit heeft twee oorzaken. Op de eerste plaats zijn de fraudezaken steeds complexer, met als gevolg een grotere doorlooptijd en meer capaciteit per onderzoek. Op de tweede plaats zijn fraudezaken steeds moeilijker te bewijzen. Er is pas sprake van fraude als bewezen kan worden dat de declaratie opzettelijk onterecht is ingediend.

Fraudemaatregelen zorgverzekeraars
Om fraude te voorkomen informeren zorgverzekeraars verzekerden en zorgaanbieders actief over fraudebeheersing en maken zij gebruik van risicoanalyses, interne voorlichting en functiescheiding. Daarnaast past ruim 70% van de zorgverzekeraars geautomatiseerde fraudedetectietechnieken toe voor opsporing. Ook hebben veel zorgverzekeraars specifieke teams voor fraudebeheersing en een plan van aanpak voor interne fraude.

Kenniscentrum Fraudebeheersing in de Zorg
Het Kenniscentrum Fraudebeheersing in de Zorg heeft als doel betere samenwerking, informatie-uitwisseling en communicatie aangaande fraudebeheersing tussen zorgverzekeraars onderling en met andere stakeholders. Het kenniscentrum zal actief zijn op het gebied van coördinatie, branchebrede analyse, nieuwsvoorziening en opleidingen. Het kenniscentrum start naar verwachting medio 2011 en wordt stapsgewijs ingevoerd.

Kijk voor meer informatie over dit onderwerp naar de uitgebreide toelichting.

Bron: zn.nl

Recent Posts