Zorgthermometer “Verzekerden in Beweging”

Uit de overstapcijfers van zorgverzekeraars blijkt dat 5,5% van de verzekerden in 2011 is overgestapt naar een andere zorgverzekeraar. Dit meldt het informatiecentrum Vektis in haar Zorgthermometer en daarmee is het definitieve overstappercentage voor 2011 vastgesteld. Het aantal overstappers is in lijn met eerdere schattingen van Zorgverzekeraars Nederland (ZN).Het overstappercentage is aanzienlijk gestegen in vergelijking met vorig jaar. In 2010 wisselde 3,9% van de verzekerden van zorgverzekeraar. Pieter Hasekamp, algemeen directeur van ZN: ‘Dit is duidelijk een trendbreuk met de afgelopen jaren. Verzekerden hebben dit jaar bewuster gekeken naar hun zorgverzekering. En dat is een goede ontwikkeling, want het laat zien dat verzekerden kiezen voor een zorgverzekering die past bij hun wensen en persoonlijke situatie.’

Met bijna een miljoen overstappers is er een opvallende stijging zichtbaar. Bij de invoering van het nieuwe zorgstelsel in 2006 wisselde bijna 20% van zorgverzekeraar, maar in de jaren daarna schommelde het percentage overstappers rond de 4%. De toename is mogelijk te verklaren door de grotere premieverschillen tussen de zorgverzekeringspolissen. Ook is er meer variatie in de aanvullende verzekeringen en zijn er meer internetpolissen op de markt gekomen.
Wat valt nog meer op:Verzekerden tussen de 18 en 45 jaar stappen het meest over. Het percentage overstappers ligt in deze leeftijdsgroep op 7,6%.

  • Opvallend is dat meer verzekerden kiezen voor een vrijwillig eigen risico (van € 100,- tot € 500,-). Dit vrijwillig eigen risico komt boven op het in 2011 verplichte eigen risico van € 170,-. Het aantal mensen dat kiest voor een vrijwillig eigen risico is dit jaar gestegen van 4,6% in 2010 tot 5,9% in 2011. Van deze groep kiest bijna de helft voor een vrijwillig eigen risico van € 500,-. Daarna wordt het meest gekozen voor een eigen risico van € 100,-.
  • In tegenstelling tot voorgaande jaren, toen het aantal aanvullend verzekerden telkens afnam, zijn in 2011 evenveel personen aanvullend verzekerd als in 2010, namelijk 89%. Van deze groep kiest bijna 30% van de volwassenen voor een aanvullend pakket zonder tandartsvergoeding.

Bron: Vektis

Recent Posts