104,50 euro premie voor basisverzekering bij zorgverzekeraar CZ

Zorgverzekeraar CZ heeft de brutopremie voor de CZ Zorg-op-maatpolis voor 2011 vastgesteld op 104,50 euro per maand (2010: 93,75 euro). De meeste verzekerden van CZ hebben deze hoofdverzekering (basisverzekering). De premie voor de CZ Zorgkeuzepolis is in 2011 107,- euro per maand (in 2010: 96,25 euro). Veel verzekerden krijgen korting op deze premies, omdat ze zijn aangesloten bij een collectiviteit en/of een vrijwillig eigen risico hebben. Kostenstijgingen
De premiestijging bij de hoofdverzekering wordt vooral veroorzaakt door een stijging van kosten van de gezondheidszorg. Dit geldt voor alle zorgverzekeraars. De overheid heeft deze kosten de afgelopen jaren lager geschat dan ze werkelijk waren. Deze zorgkosten zullen in 2011 nog verder stijgen. Daarnaast eist De Nederlandsche Bank van zorgverzekeraars dat zij grotere financiële reserves aanhouden.

Aanvullende verzekeringen
CZ heeft de premiestijging voor de meeste aanvullende verzekeringen beperkt weten te houden. Bij een aantal aanvullende verzekeringen is sprake van een grotere premiestijging.

Bron: CZ

Recent Posts