99,50 euro per maand premie bij DSW Zorgverzekeraar

DSW Zorgverzekeraar maakt opnieuw als eerste de premie van de basisverzekering bekend. De premie voor onze restitutiepolis bedraagt in 2011 voor zowel individueel als collectief verzekerden € 1.194 per jaar (€ 99,50 per maand). De stijging van de premie wordt vooral veroorzaakt door een tekort in het zorgverzekeringsfonds van de overheid, door de gestegen zorgkosten en door de verhoogde solvabiliteitseis van DNB.Premie wordt € 1.194
De nominale premie stijgt van € 1.080 naar € 1.194 in 2011, ofwel € 99,50 per maand voor onze restitutiepolis met volledige vrijheid in de keuze van zorgverlener. Bij DSW betaalt iedereen, zowel individueel als collectief verzekerden, dezelfde premie voor de basisverzekering.

Premiestijging in 2011 onvermijdelijk

De premiestijging wordt voornamelijk veroorzaakt door een tekort van € 3,4 miljard in het Zorgverzekeringsfonds van de overheid. Dit tekort is de afgelopen jaren ontstaan doordat landelijk de werkelijke zorgkosten hoger waren dan de ramingen van de overheid. De overheid verlaagt in 2011 de bijdrage die alle zorgverzekeraars uit het zorgverzekeringsfonds ontvangen, om op deze wijze het tekort grotendeels weg te werken. Dit heeft tot gevolg dat landelijk de premie voor alle verzekerden van 18 jaar en ouder met circa € 75 moet worden verhoogd.

De stijging van de zorgkosten voor 2011 wordt door de overheid, ondanks de pakketverkleining, geraamd op bijna € 40. Onder andere kosten voor tandheelkundige hulp voor 18 tot 22 jarigen, anticonceptie vanaf 21 jaar en eenvoudige loophulpmiddelen (rollator) komen vanuit de basisverzekering niet meer voor vergoeding in aanmerking.

Vooruitblik naar 2012
In de rijksbegroting heeft het (huidige) kabinet het voornemen opgenomen om de macronacalculatie per 2012 af te schaffen. Deze macronacalculatie compenseert de zorgverzekeraars voor verkeerde ramingen en voor tussentijdse beleidswijzigingen van de overheid. Als dit voornemen doorgaat, zal dit in 2012 direct leiden tot hogere premies. In de eerste plaats zullen zorgverzekeraars, vanwege de onzekerheid in de ramingen, een risico-opslag op de premie moeten opnemen. In de tweede plaats heeft DNB aangegeven in dat geval, vanwege het toegenomen risico, de solvabiliteitseisen voor alle zorgverzekeraars te verhogen. Het extra vermogen dat hiervoor noodzakelijk is, moet ook via extra premie worden opgebouwd. Overigens heeft DNB eind vorig jaar, nadat DSW de premie voor 2010 bekend had gemaakt, de solvabiliteitseis voor zorgverzekeraars ook al verhoogd.

DSW is geen voorstander van het op deze wijze creëren van ‘dood kapitaal’, waar zelfs de werkgevers, via de ‘fifty/fifty’ verdeling tussen nominale premies en inkomensafhankelijk bijdragen, op indirecte wijze aan bij zouden moeten dragen.

DSW heeft, als onderlinge waarborgmaatschappij, geen winstoogmerk. Ook in de toekomst zal DSW vast blijven houden aan de strategie dat de premie op lange termijn op een net kostendekkend niveau wordt vastgesteld. Ons motto blijft: goedkoper kan niet, duurder hoeft niet.

Bron: DSW

Recent Posts