NPCF: bedenkingen bij fusie De Friesland Zorgverzekeraar en Achmea

De NPCF heeft grote bedenkingen tegen de voorgenomen fusie van zorgverzekeraar De Friesland met Achmea. De patiëntenfederatie hekelt deze ontwikkeling omdat door het samengaan van verzekeraars de keuzeruimte voor patiënten en consumenten steeds kleiner wordt.

‘Uitgangspunt van de Zorgverzekeringswet is: keuzeruimte’, zegt NPCF-directeur Martin Vermeer. ‘Nu nemen we een ontwikkeling waar waarbij grote verzekeraars samengaan en dat gaat tegen dat uitgangspunt in. Er valt voor de verzekerde steeds minder te kiezen op deze manier’.

De NPCF overweegt om de NMa (Nederlandse Mededingingsautoriteit) binnenkort vragen te stellen over deze tendens. Binnenkort gaat de NPCF in gesprek met De Friesland om het behoud van keuzeruimte te toetsen.

Bron: NPCF

Recent Posts