NPCF: zorgverzekeraars laten premie onnodig hoog stijgen

De Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) is verbaasd over de aangekondigde premiestijging van ruim 10% door Zorgverzekeraar DSW. Deze maakt vandaag als eerste de premie voor de basisverzekering voor komend jaar bekend. De NPCF vindt dat zorgverzekeraars moeten verantwoorden waarom zij zoveel geld nodig hebben.

De zorgkosten stijgen 3 a 4% per jaar. Een evenredige stijging van de premie zou voldoende moeten zijn om de zorgvraag op te vangen. De patiëntenkoepel vindt het reëel dat van iedereen een bijdrage wordt gevraagd. Het is goed en nodig dat er meer geld voor de zorg beschikbaar komt, onder andere omdat we steeds ouder worden.

De NPCF wil dat zorgverzekeraars toelichten waarom zij een stijging van ruim 10% nodig achten. Ten eerste worden er aanzienlijke besparingen doorgevoerd. Ten tweede vindt de NPCF het aan de verzekeraars om de mouwen op te rollen en slim met het beschikbare geld om te gaan.

Bron: NPCF

Recent Posts