Zorgverzekeraar UVIT informeert te laat

Zorgverzekeraar UVIT (Univé, VGZ en Trias) heeft 1 juli 2010 haar lijst van preferente geneesmiddelen aangepast. De belangrijkste beperking is aangebracht op enkele zogenoemde ‘biologicals en biosimilars’. Deze medicijnen worden vooral gebruikt bij groeiaandoeningen en in combinatie met chemotherapie. De Consumentenbond neemt het de verzekeraar kwalijk dat zij niet al haar verzekerden op tijd over deze wijzigingen heeft geïnformeerd.Volgens de Consumentenbond schiet UVIT te kort in de informatie rondom de wijzigingen. Brieven zijn pas in de laatste week van juni verstuurd en alleen aan verzekerden die de bewuste geneesmiddelen gebruiken. De uitbreiding van het preferentiebeleid naar biologicals wordt slechts aan betreffende voorschrijvers gemeld en er ontbreekt adequate informatie op de website. Belangrijk punt van kritiek is ook dat deze verzekeraars de wijzigingen lopende het polisjaar doorvoeren en daarmee dus tussentijds de aanspraken wijzigen. Verzekerden die deze wijziging niet accepteren moeten kunnen overstappen.

Ongewenste tussentijdse wijzigingen
De Consumentenbond heeft al in 2009 verzekeraars en overheid over de ongewenstheid van tussentijdse wijzigingen in het preferentiebeleid aangeschreven. Verzekerden kiezen in november/december voor hun zorgverzekering en moeten er op kunnen vertrouwen dat de aanspraken en voorwaarden niet tussentijds en eenzijdig door de verzekeraar worden aangepast. Het maakt de bewuste keuze voor een zorgverzekering aan het eind van ieder jaar tot een loterij.

Bron: Consumentenbond

Recent Posts