Menzis boekt positief resultaat in 2009

Menzis heeft 2009 afgesloten met een positief resultaat. Zowel de Basisverzekering als de aanvullende verzekeringen laten positieve cijfers zien. Daarnaast laat het beleggingsresultaat over 2009 een plus zien van € 60 miljoen. Het totaal resultaat van Menzis over 2009 komt daarmee op € 163 miljoen bij een premieomzet van ruim € 5 miljard.Ruben Wenselaar, Raad van Bestuur Menzis: “Voor het eerst sinds de invoering van de basisverzekering is het totaal resultaat van Menzis positief. Dit laat zien dat Menzis bedrijfsmatig het huis op orde heeft. Het prudente beleggingsbeleid waarin bewust wordt gekozen voor zekerheid ten aanzien van de premiegelden van onze klanten werpt ook vruchten af. Dit positieve financiële resultaat compenseert de verliezen sinds de invoering van de Basisverzekering. Menzis heeft als onderlinge waarborgmaatschappij geen winstoogmerk en keert geen winsten uit. Menzis voegt de positieve resultaten grotendeels toe aan de reserves, dit levert een bijdrage aan een financieel stabiele en duurzame onderneming. Hiermee bereiden we ons voor op de nieuwe financiële Solvency II eisen vanuit Europa”.

Klantgericht
Menzis doet voor klanten veel meer dan alleen het betalen van de rekening. We stellen de mens centraal en leveren maatwerk voor de klant. Klanten en patiënten hebben invloed op het beleid en worden actief betrokken bij het inkopen van kwalitatief goede zorg. Zorgaanbieders die kwalitatief de beste en meest patiëntgerichte zorg bieden, worden beloond met het Topzorg predikaat. We wijzen klanten de weg naar de beste zorg, maar we sturen of dwingen ze niet. Keuzevrijheid van de klant staat altijd voorop. Ook accepteren we zonder selectie iedereen die klant wil worden bij Menzis.

Waardering
De keuzes die Menzis maakt, worden gewaardeerd en dat blijkt niet alleen uit de toename van het aantal klanten met 40.000. Afgelopen jaar is de klanttevredenheid verder toegenomen. In het jaarlijkse rapport van de NZa kwamen de zorgkantoren van Menzis voor de tweede keer op rij als beste naar voren. Ook de medewerkertevredenheid ligt boven het landelijke gemiddelde.

Bron: Menzis

Recent Posts