Premie blijft belangrijkste reden wisselen zorgverzekeraar

8% van de verzekerden wisselt dit jaar van zorgverzekeraar. De belangrijkste reden om te wisselen blijft de hoogte van de premie, wel speelt de inhoud een steeds grotere rol bij de keuze van een zorgverzekering. Dit blijkt uit onderzoek binnen het Consumentenpanel Gezondheidszorg van het NIVEL.

Dit zien we terug in het feit dat bijna één op de vijf (19%) wisselaars aangeeft te zijn gewisseld omdat ze dit jaar een ander zorggebruik verwachten. Ook bij de aanvullende verzekering en het vrijwillig eigen risico zien we dat bepaalde groepen verzekerden een bewustere keuze maken. Zo geeft 80% van de verzekerden zonder aanvullende verzekering aan deze niet te hebben, omdat ze geen of weinig gebruik maken van zorg binnen deze verzekering.

Onderzoeksmethode

In februari 2017 heeft een steekproef van 1.500 panelleden uit het Consumentenpanel Gezondheidszorg van het NIVEL een vragenlijst ontvangen met vragen over, onder andere, het overstappen van zorgverzekeraar. De resultaten zijn gebaseerd op 659 respondenten (respons 44%). Wanneer er uitspraken worden gedaan over de algemene bevolking, is er een weging toegepast om hiervoor te corrigeren.

De cijfers rondom het wisselen van zorgverzekeraar zijn ook te vinden op https://www.nivel.nl/nl/panels/dossier/barometer-wisselen-van-zorgverzekeraar.

Recent Posts