Premie en dekking redenen voor overstap zorgverzekering

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft onderzoeksbureau SAMR opdracht gegeven onderzoek uit te voeren naar keuzes van consumenten in de zorgverzekeringsmarkt. Het was de derde keer dat ACM een dergelijk onderzoek heeft laten uitvoeren. ACM monitort hiermee trends in overstapgedrag van consumenten. Ook gebruikt ACM de resultaten in een serie onderzoeken die zij dit jaar samen met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) uitvoert naar de werking van de zorgverzekeringsmarkt. Hieronder staan de belangrijkste conclusies op basis van dit onderzoek:

Vertrouwen in verzekeraars stabiel

De mate waarin consumenten vertrouwen hebben in zorgverzekeraars is stabiel ten opzichte van vorig jaar. De groep consumenten die bij de huidige zorgverzekeraar van polis is veranderd, heeft het meeste vertrouwen. De groep die zich georiënteerd heeft, maar niet is overgestapt heeft het minste vertrouwen in verzekeraars in deze meting.

Consumenten zijn niet vaker overgestapt

71% van de consumenten is het afgelopen overstapseizoen niet overgestapt en heeft zich ook niet georiënteerd op een andere zorgverzekeraar. Dat is vergelijkbaar met het afgelopen jaar. Consumenten die vertrouwen hebben in zorgverzekeraars zijn het vaakst niet overgestapt en hebben zich ook niet georiënteerd.

Verwachten van andere zorgkosten aanleiding om in actie te komen

Het verwachten van meer of minder zorgkosten is dit jaar de meest genoemde aanleiding om een overstap te overwegen, met name bij een wijziging in de aanvullende verzekering. De grootste verschuiving is dat de hoogte van de 2016 premie dit jaar duidelijk minder een aanleiding was om over te stappen/ te oriënteren. De reden hiervoor is waarschijnlijk dat het (de meeste) verzekeraars is gelukt om de verhoging van de zorgpremie enigszins te beperken.

Prijs nog steeds belangrijkste reden om te veranderen van zorgverzekeraar

Prijs is nog steeds de belangrijkste reden voor consumenten om over te stappen of van polis te veranderen. Consumenten noemen echter de dekking ook steeds vaker als reden om van zorgverzekeraar of polis te veranderen. Dekking wordt dus steeds belangrijker voor consumenten.

Tevredenheid reden om niet over te stappen

Tevredenheid en goede service bij de huidige zorgverzekeraar zorgt ervoor dat consumenten niet overstappen of ervoor kiezen alleen de polis aan te passen bij de huidige zorgverzekeraar.

Overstapintentie is afgenomen

De overstapintentie ligt dit jaar lager dan de voorgaande jaren. De groep die ‘zeker wel’ van plan is om bij de huidige zorgverzekeraar te blijven is toegenomen van 24% naar 31%. De intentie om bij het volgende overstapmoment verzekeringen te gaan vergelijken is afgenomen. Vooral de overstappers nu zijn minder geneigd om volgend jaar weer in actie te komen.

Premie laag houden en keuzevrijheid heeft prioriteit

In deze meting is ook aan consumenten gevraagd waar de eigen zorgverzekeraar aandacht aan zou dienen te besteden. Consumenten hebben aangegeven dat de eigen zorgverzekeraar zich vooral zou moeten richten op het laag houden van de premie en het bieden van keuzevrijheid.

Lees het hele onderzoek

Recent Posts