Zorgkosten zijn het allerhoogst in Nederland

De zorgkosten zijn naar verhouding in Nederland het allerhoogst van de EU. Van het bruto binnenlands product gaat 11,8 procent op aan zorg. Vooral in zuidelijk en oostelijk Europa besteedt men een veel kleiner deel van het bbp aan zorg.

Dat blijkt uit een onderzoek van de Oeso en de Europese Commissie naar gebruik en kosten van de zorg in 2012. Ook het bedrag in euro’s per persoon is in Nederland erg hoog. In 2012 kostte de zorg 3829 euro per hoofd van de bevolking, het hoogste bedrag in de Europese Unie. In Zwitserland en Noorwegen (geen lid van de EU) is dit bedrag hoger. Het gewogen EU-gemiddelde in de EU ligt slechts op 2535 euro.

Zorgkosten in de EU

Klik hieronder op de landen om alle percentages te zien.
Hoe feller rood een land is, des te hoger is het percentage van het bbp dat op gaat aan zorg.

Bron: Telegraaf

Recent Posts