Slechts 11 reumavriendelijke zorgpakketten in 2014

Van de 900 aanvullende zorgpakketten op de Nederlandse markt zijn er maar 11 die onder andere onbeperkte toegang tot fysiotherapie bieden. Dit blijkt uit een analyse die het Reumafonds samen met Verzekeringssite.nl heeft gemaakt. Onderzocht is welke zorgpolissen het beste aansluiten bij de zorgbehoefte van mensen met reuma.

Omdat verschillende zorgverzekeraars de toegang tot fysiotherapie verder hebben beperkt in hun polissen voor 2014, heeft Verzekeringssite.nl op ons verzoek speciaal gekeken naar pakketten die onbeperkte fysiotherapie vergoeden. Daarnaast zijn beweegprogramma’s, pedicurezorg, reumakuren en polisvoorwaarden zoals geen medische selectie voor aanvullende verzekeringen meegenomen.

Aanbod aanvullende verzekeringen is sterk beperkt

Uit de inventarisatie van 900 polissen, blijkt dat er voor 2014 slechts 11 uitgebreide aanvullende zorgverzekeringen voldoen aan alle door het Reumafonds opgegeven criteria. Deze worden geboden door 7 verzekeraars. Ter vergelijking: in 2013 stonden er nog 31 polissen van 13 verzekeraars open voor reumapatiënten die bijvoorbeeld onbeperkte fysiotherapie nodig hebben.

Overzicht vergoedingen aanvullende verzekeringen

Om u op weg te helpen bij de keuze voor een aanvullende verzekering, heeft het reumafonds de vergoedingen van de 11 uitgebreide aanvullende zorgpakketten naast elkaar gezet. Collectieve verzekeringen via organisaties en werkgevers zijn niet meegenomen in de analyse, omdat de polisvoorwaarden in veel gevallen niet openbaar zijn.

Premies en vergoedingen variëren

Voor 2014 variëren de premies voor de 11 aanvullende verzekeringen van
€ 36,95 tot € 131,95 per maand. Naast de premie zijn ook de vergoedingen van belang, vooral als u naar een zorgverlener gaat met wie de verzekeraar geen contract heeft. Bij 10 van de 11 polissen worden alléén de declaraties van zorgverleners met wie de verzekeraar een contract heeft voor 100% vergoed.

Reumafonds is bezorgd over ontwikkeling

Wij zijn content dat Delta Lloyd, De Amersfoortse, Aevitae, De Goudse, Zorg & Zekerheid, ProLife en De Friesland Zorgverzekeraar reumapatiënten toegang blijven bieden tot hun aanvullende verzekeringen met onbeperkte fysiotherapie en andere vormen van reumazorg. Tegelijkertijd maken wij ons zorgen over de ontwikkeling. In 2012 is de vergoeding van fysiotherapie voor reumapatiënten uit het basispakket geschrapt.

Met de verdere beperking op fysiotherapie in aanvullende pakketten is een groot probleem gecreëerd voor naar schatting 30.000-35.000 mensen met ernstige gewrichtsschade en beperkingen door reuma. Zij dreigen nu tussen wal en schip te vallen. Wij blijven daarom onze zorgen over fysiotherapie bij de zorgverzekeraars en minister Schippers van VWS onder de aandacht brengen.

Bron: reumafonds.nl

Recent Posts