DSW verlaagt tussentijds de premie 2013

DSW kondigde reeds vorig jaar bij het bekendmaken van de premie voor 2013 aan dat als de kosten lager uit zouden vallen dan verwacht, dit op toekomstige premies in mindering zal worden gebracht.

Nu het jaar 2013 bijna ten einde is, voorziet DSW dat de kosten lager uitvallen dan verwacht. DSW komt nu deze belofte na, en verlaagt tussentijds de jaarpremie van 2013 met € 12. DSW kiest ervoor om dit voordeel direct door te geven aan zijn verzekerden, en legt hiermee de nadruk op de onderlinge loyaliteit tussen DSW en zijn huidige verzekerden. De verzekerden van DSW betalen hierdoor in de laatste drie maanden van dit jaar € 98,50 in plaats van € 102,50 per maand, een verlaging van € 4 per maand.

DSW wil een signaal afgeven dat een eenmaal vastgestelde premie, indien de kostenontwikkeling daar aanleiding toe geeft, in het lopende jaar neerwaarts kan worden bijgesteld.
Als Onderlinge Waarborgmaatschappij heeft DSW geen winstoogmerk.

Premie 2014

Zoals gebruikelijk zal DSW de premie 2014 op de vierde dinsdag van september bekendmaken.

Bron: DSW

Recent Posts