Contracten zorgverzekeraars moeten 19 november bekend zijn

Zorgverzekeraars moeten elk jaar voor 19 november aangeven welke vergoedingen zij hanteren voor ongecontracteerde zorg. Daarnaast moeten zorgverzekeraars op 19 november aangeven met welke zorgverleners zij een contract hebben gesloten. Verzekerden kunnen op basis van deze kennis een besluit nemen of ze zullen overstappen naar een andere zorgverzekering. Dat blijkt uit de akkoorden die Minister Schippers van Volksgezondheid gisteren sloot met ziekenhuizen, medisch specialisten, GGZ, huisartsen, zorgverzekeraars en patiëntenorganisaties.

Ook blijft de restitutiepolis onderdeel uitmaken van de basisverzekering. Er was namelijk sprake van dat de restitutieverzekering naar het aanvullende pakket zou gaan.

Het basispakket wordt niet verder versoberd. Maar wanneer iemand aanspraak wil maken op zorg, moet de medische noodzaak duidelijk zijn. ‘Zorg moet zinnig en zuinig zijn.’ Mensen die het echt nodig hebben, houden dus toegang tot de zorg. Verder worden ook fraude en verspilling aangepakt.

De belangrijkste afspraken op een rij:

  • Selectieve inkoop: verzekeraars kopen alleen de beste zorg tegen de scherpste prijs in.
  • Beperking toegang tot zorgaanspraken op basis van medische noodzaak en eigen protocollen en richtlijnen.
  • Gepast gebruik: zorg moet zinnig en zuinig zijn.
  • Meer (de)concentratie: ziekenhuizen bieden alleen behandelingen aan waar ze goed in zijn. Hoog-complexe zorg wordt alleen op een beperkt aantal locaties geboden, laag complexe zorg wordt juist dicht bij de patiënt verleend in goed uitgeruste basisziekenhuizen of zelfstandige klinieken.
  • Minder complexe behandelingen worden door huisarts en gezondheidscentra gedaan, niet meer door ziekenhuizen.
  • Bestrijding fraude en verspilling.
  • Ziekenhuisnota’s worden voor iedereen begrijpelijk.
  • De restitutiepolis blijft onderdeel uitmaken van het basispakket. Afgesproken is verder dat verzekeraars op transparante wijze aan hun verzekerden steeds vóór 19 november aangeven welke vergoedingen zij hanteren voor ongecontracteerde zorg. Ook moeten verzekeraars op die datum aangeven aan hun verzekerden welke contracten zij op dat moment hebben gesloten, zodat verzekerden goed geïnformeerd een besluit kunnen nemen om al dan niet over te stappen op een andere verzekeraar. De zorginkoop wordt transparant voor de zorgaanbieders.
  • Gebruik van e-health wordt bevorderd.
  • Er wordt onverminderd ingezet op doelmatig voorschrijven van geneesmiddelen.

Bron: Verzekeringssite.nl

Recent Posts