CZ koopt DTL-screening niet in

Deze weken heeft de NVLF met de zorgverzekeraars de eerste gesprekken (CvO-overleg) gevoerd over de contractering logopedie 2012. Het vergoeden van de Directe Toegankelijkheid Logopedie (DTL) is één van de belangrijkste onderwerpen.

De zorgverzekeraars zijn erg kritisch met het inkopen van de DTL door de economische crisis. De belangrijkste reden
die de zorgverzekeraars aanvoeren is dat ze bang zijn dat de logopedische zorg door de invoering van de DTL toeneemt en de kosten sterk zullen stijgen. CZ -een van de grootste zorgverzekeraars – heeft zelfs aangegeven DTL helemaal niet te gaan inkopen!

Verontwaardigd
De NVLF is zeer verontwaardigd. Het kan niet zo zijn dat een jarenlang zorgvuldig opgezet beleid met VWS en zorgverzekeraars geen enkele waarde meer heeft voor CZ en dat DTL niet wordt ingekocht uit angst voor stijgende kosten.
De voorzitter van de NVLF, Theo de Koning, heeft met spoed aangedrongen op een gesprek met de  verantwoordelijke directeur van CZ. Hij wil met een bestuursafvaardiging onze standpunten toelichten. Geprobeerd wordt om dit gesprek samen met de beroepsverenigingen van diëtisten en ergotherapeuten te voeren. Ook voor diëtisten en ergotherapeuten geldt dat CZ de directe toegankelijkheid niet vergoedt. Als dat niet lukt dan gaat de NVLF er zelf op af.

Klik hier voor de extra nieuwsbrief over DTL
Bron: NVLF

Recent Posts