Zorgkosten chronisch zieken vier keer zo hoog als van mensen zonder chronische ziekte

Vektis heeft een vergelijking gemaakt van de zorgkosten van chronische zieken met de gemiddelde zorgkosten in Nederland. Chronisch zieken zijn daarbij gedefinieerd als alle verzekerden die worden ingedeeld in een Farmaceutische Kosten Groep (FKG). Uit de analyse van Vektis blijkt dat de zorgkosten van de chronische zieken ruim tweeënhalf  keer zo hoog zijn als de gemiddelde zorgkosten in Nederland en dat de zorgkosten van chronische zieken bijna vier keer zo hoog zijn als de zorgkosten van de verzekerden die niet worden ingedeeld in een FKG en dus niet tot de groep chronisch zieken worden gerekend. Er zijn wel grote verschillen in de zorgkosten van de verschillende groepen chronisch zieken. Met name verzekerden met nieraandoeningen, groeihormonen, HIV/AIDS en kanker blijken hoge zorgkosten te hebben.

In het kader van de risicoverevening worden verzekerden ingedeeld in FKG’s. Een persoon wordt ingedeeld in een FKG wanneer hij of zij meer dan 180 standaard dagdoseringen per jaar gebruikt van bepaalde geneesmiddelen die horen bij twintig chronische aandoeningen. In totaal valt ruim zestien procent van de Nederlandse bevolking onder een FKG. Er zijn wel opvallende verschillen in het aantal mensen dat wordt in gedeeld in de verschillende FKG’s. De groep verzekerden die valt in de FKG cholesterol is het grootst (ruim vier procent van de bevolking). Ook psychische aandoeningen, cara en hartaandoeningen komen relatief vaak voor (ruim twee procent). De FKG’s groeihormonen en cystic fybrosis komen het minst vaak voor (minder 0,1procent).Uit de cijfers van Vektis over 2008  blijkt dat  een persoon in Nederland gemiddeld ongeveer 2000 euro aan zorgkosten in dat jaar heeft gehad. Het grootste deel hiervan wordt veroorzaakt door de zorg in het ziekenhuis (ruim 1000 euro). Verder zit er nog een relatief groot deel van de kosten bij de geneesmiddelen (ruim 300 euro). Wanneer we kijken naar de personen zonder FKG dan zijn de gemiddelde zorgkosten per persoon in 2008 ruim 1300 euro. Hier zit het grootste deel in ziekenhuiszorg (ruim 750 euro) en farmacie (ruim 100 euro). Een relatief groot deel van de kosten bij deze groep zit ook nog in de GGZ (ruim 150 euro).
Verzekerden die worden ingedeeld in een FKG hebben veel hogere zorgkosten. Gemiddeld hebben de verzekerden die worden ingedeeld in een FKG circa 5200 euro aan zorgkosten. De gemiddelde zorgkosten van de verzekerden die worden ingedeeld in een FKG zijn dus ruim 2,5 keer zo hoog als de gemiddelde zorgkosten per verzekerde en bijna vier keer zo hoog als de zorgkosten van de verzekerden zonder FKG.

Recent Posts