106,50 euro per maand voor basisverzekering bij Zilveren Kruis Achmea

De nominale maandpremie voor de basisverzekering in 2011 is € 106,50. Het gaat hierbij om de premiegrondslag, ofwel de premie zonder korting. In 2010 was de premie € 96,50.

De premiestijging in de basisverzekering komt daarmee op € 10,- per maand.  De premies voor de aanvullende (tandarts)verzekeringen stijgen met gemiddeld 6%.

Deze premieverhoging wordt primair veroorzaakt door het toenemende gebruik van zorg in Nederland. Daarnaast moeten zorgverzekeraars een hogere bijdrage betalen aan de overheid vanwege een tekort in het Zorgverzekeringsfonds. Dit tekort is de afgelopen jaren ontstaan doordat in Nederland de werkelijke zorgkosten hoger waren dan de ramingen van de overheid.

Bron: Zilveren Kruis Achmea

Recent Posts