KNGF verleent geen medewerking meer aan digitaal contracteren

Nu de periode van contractsvoorstellen van verzekeraars weer is aangebroken, hebben we het graag over digitaal contracteren. Samen met de verzekeraars CZ en Multizorg en met VECOZO startte het KNGF ruim vier jaar geleden een pilot digitaal contracteren. Dat experiment had verschillende doelstellingen:

  • verminderen van administratieve lasten door het standaardiseren van de procedure
  • verminderen van administratieve lasten door het proces inhoudelijk te beperken tot de wijzigingen in de overeenkomst
  • juridisch waterdichte procedure
  • veilig
  • ondersteunen van en hulpmiddel bij het onderhandelingsproces.

Ondanks intensief overleg op bestuurlijk niveau met Zorgverzekeraars Nederland, constateren we dat die doelstellingen niet kunnen worden gerealiseerd. Verzekeraars werken onvoldoende mee of zien het belang van de doelstellingen niet genoeg in.
Bijna alle verzekeraars hebben eigen procedures ontwikkeld. De veiligheid is niet altijd zeker; juridische betrouwbaarheid is niet volledig. En, en dat is het belangrijkste, er is nog steeds geen sprake van een tweerichtingsverkeer. Het onderhandelingsproces wordt bij geen enkele verzekeraar ondersteund. U kunt als fysiotherapeut bijvoorbeeld geen tegenvoorstellen doen.

Het bestuur van het KNGF verleent daarom vooralsnog niet langer medewerking aan de inrichting van deze processen. Dat kan anders worden wanneer verzekeraars bereid blijken mee te werken om de door ons geformuleerde doelstellingen te realiseren.

Bron: KNGF

Recent Posts