ZN: Onnodige stijging zorgpremie voorkomen

Verzekerden gaan volgend jaar naar verwachting ruim 100 euro meer zorgpremie betalen. Dat maakte het kabinet op Prinsjesdag bekend. Zorgverzekeraars Nederland (ZN) ziet ook dat de verhoging van de zorgkosten een stijging van de premie onvermijdelijk maakt. Wel pleit ZN voor het in stand houden van de zogenaamde macronacalculatie, zodat de stijging van de zorgpremie voor verzekerden in de toekomst niet onnodig hoeft te stijgen.Het ministerie van VWS raamt dat de nominale zorgpremie in 2011 stijgt met ruim 100 euro per jaar. Dit komt met name door een stijging van de zorgkosten die een tekort veroorzaken in het door de overheid beheerde zorgverzekeringsfonds. Zorgverzekeraars zijn vrij om hun premies vast te stellen, maar zijn afhankelijk van de uitkeringen uit het fonds en de te verwachten ontwikkeling van de zorgkosten.

Zorgverzekeraars kunnen door zorgvuldig inkoopbeleid een bijdrage leveren aan het in de hand houden van de zorgkosten en aan de kwaliteit van de zorg. De onderhandelingen voor de zorginkoop met zorgaanbieders zijn op dit moment in volle gang. Zorgverzekeraars willen er alles aan doen om een verdere stijging in de toekomst zoveel mogelijk te beperken.

Het in de begroting opgenomen voornemen van het kabinet om de macronacalculatie in de risicoverevening per 2012 af te schaffen, zal leiden tot premieverhoging. Pieter Hasekamp, algemeen directeur ZN, noemt het afschaffen uitermate onverstandig: “De macronacalculatie compenseert zorgverzekeraars voor verkeerde ramingen of tussentijdse beleidswijzigingen vanuit de overheid. Als er onzekerheid is over de uitwerking van het beleid, stijgt de solvabiliteitseis voor de zorgverzekeraars.” ZN pleit voor het in stand houden van de macronacalculatie om een stijging van de solvabiliteitseisen en daarmee een stijging van de premie voor verzekerden te voorkomen.

Het kabinet neemt maatregelen om de zorg betaalbaar te houden. Daarbij wordt het pakket van de basisverzekering beperkt. ZN vindt dit bij uitstek een politieke keuze, maar betreurt het dat een aantal maatregelen (zoals de eigen bijdrage voor de GGZ) zo laat bekend is geworden. Dat veroorzaakt problemen in de uitvoering voor verzekeraars en onduidelijkheid over vergoedingen voor verzekerden.

Tenslotte wijst ZN op het oplopende tekort van nu al ruim 11 miljard euro in het AWBZ-fonds. Het is duidelijk dat het huidige sturingsmodel binnen de AWBZ tegen zijn grenzen aanloopt. Daarom pleit ZN voor uitvoering van de AWBZ voor eigen verzekerden door zorgverzekeraars in 2012.

Bron: ZN

Recent Posts