De Friesland Zorgverzekeraar en Achmea gaan samen verder

De Friesland Zorgverzekeraar en Achmea willen per 1 januari 2011 fuseren. De intentieverklaring is op 21 september getekend. Bundeling van krachten versterkt de positie van beide, van oorsprong coöperatieve, verzekeraars binnen de provincie Friesland. Fusie is onder behoud van goedkeuring van De Nederlandsche Bank, de Nederlandse Mededingingsautoriteit en de Nederlandse Zorgautoriteit. De Friesland Zorgverzekeraar krijgt binnen Achmea een prominente positie als een separate divisie met een eigen verzekerdenraad, raad van bestuur en raad van commissarissen.De Friesland krijgt als aparte divisie een zelfstandige positie binnen Achmea. In deze divisie worden ook de zorgverzekerden van FBTO (onderdeel van Achmea) ondergebracht. Daarmee behartigt De Friesland straks de belangen van 680.000 verzekerden. Het aantal zorgverzekerden van alle zorgverzekeraars van Achmea samen, neemt daarmee toe tot ruim vijf miljoen. De fusie kent geen personele gevolgen. Voor de medewerkers van De Friesland biedt de fusie meer ontwikkelingsmogelijkheden en een breder loopbaanperspectief.

Continuïteit
Samengaan van De Friesland en Achmea versterkt de positie van beide partijen en biedt daarmee een goed perspectief voor continuïteit op de langere termijn. De financiële risico’s voor regionale en kleine zorgverzekeraars nemen de komende jaren snel toe door de bezuinigingen, de verwachte afschaffing van vereveningsmechanismen en de verscherpte Europese regelgeving. Samengaan met Achmea biedt voor De Friesland de mogelijkheid die risico’s te spreiden.

Sterk merk
De Friesland is een gezond bedrijf en een sterk merk in het Noorden, met name in Friesland. Het serviceniveau is hoog, evenals het vertrouwen van de klanten. Om die positie te behouden en verder uit te bouwen, heeft de zorgverzekeraar dit voorjaar een ambitieus strategisch plan gepresenteerd dat zich richt op het verbeteren van de zorg en de relatie met het zorgveld, het versterken van de maatschappelijke rol op het gebied van preventie en leefbaarheid en verdere groei van De Friesland. Dit beleid, waar ook het in augustus gepresenteerde strategisch zorginkoopbeleid deel van uitmaakt, wordt voortgezet.

Voordelen
De bundeling biedt beide partijen efficiencyvoordelen. De Friesland en Achmea gaan voor elkaar zorg inkopen. De Friesland neemt voor haar eigen verzekerden en voor de zorgverzekerden van andere Achmea-onderdelen de zorginkoop in de provincie Friesland voor haar rekening. Achmea verzorgt de zorginkoop voor klanten van De Friesland buiten de provincie Friesland.

Door extra investeringsmogelijkheden kan De Friesland sneller nieuwe zorgconcepten ontwikkelen tegen beheersbare kosten. Klanten van De Friesland kunnen gebruik gaan maken van voorzieningen en diensten van Achmea, zoals de Achmea Health Centers. Achmea krijgt door de fusie meer inzicht in het gebruik van AWBZ zorg voor de eigen klanten binnen Friesland. Bovendien ontstaat de mogelijkheid om klanten van De Friesland schade-, leven- en inkomensproducten aan te bieden.

Diana Monissen, bestuursvoorzitter van De Friesland: “Ik verwacht dat door de fusie de band met onze klanten en de kwaliteit van onze dienstverlening nog beter wordt. Voor onze organisatie en voor onze klanten is de continuïteit op lange termijn door deze samenwerking gewaarborgd. Achmea biedt de mogelijkheid om dat te doen mét behoud van onze kernkwaliteiten en zelfs de mogelijkheid die nog verder uit te bouwen.”

Willem van Duin, voorzitter van de Raad van Bestuur van Achmea, is verheugd over de beoogde samenwerking: “Met De Friesland komt er een ijzersterk merk en een kerngezond bedrijf met zeer betrokken medewerkers bij ons concern. Bij Achmea waarderen en koesteren we de band die een bedrijf weet op te bouwen met zijn klanten. Binnen ons hele palet aan sterke merken wordt De Friesland als het om zorgverzekeringen gaat de parel in het Noorden.”

Over De Friesland Zorgverzekeraar
De Friesland Zorgverzekeraar heeft 500.000 verzekerden, van wie ongeveer 400.000 binnen Friesland, een marktaandeel van 65 procent. De omzet bedraagt ongeveer €1,2 miljard en er werken ruim 600 mensen. Verder voert De Friesland voor de provincie Friesland de AWBZ uit, waarmee ook nog eens een jaarlijks bedrag van ongeveer €1 miljard is gemoeid.

Over Achmea
Achmea is de grootste verzekeraar van Nederland en moederbedrijf van sterke merken als Avéro Achmea, Centraal Beheer Achmea, FBTO, Interpolis, Zilveren Kruis Achmea en Agis. Achmea is niet beursgenoteerd en heeft een coöperatieve achtergrond waarbij de belangen van klanten, distributiepartners, werknemers en aandeelhouders in balans zijn. Achmea maakt deel uit van Eureko, dat naast haar thuismarkt Nederland actief is in acht andere Europese landen.

Bron: De Friesland

Recent Posts